Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

HIT2GAP

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 20 Czerwca, 2017 - 12:59, p.paradowski

Informacje dotyczące projektu

Nazwa projektu: HIT2GAP

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu w m.st. Warszawie:468 248,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 468 248,00 PLN

Źródła finansowania: Horizon 2020

Opis projektu:

Projekt HIT2GAP został dofinansowany ze środków programu Horyzont 2020, EeB 7 – 2015: Nowe narzędzia i metodologie zmniejszania różnicy pomiędzy zakładaną a rzeczywistą wydajnością energetyczną budynków i grup budynków.

Warszawa wraz z 21 partnerami m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii, reprezentującymi jednostki naukowe, firmy oraz samorządy, zrealizowała projekt, którego głównym celem było opracowanie i rozwój nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku lub bloku budynków w celu optymalizacji charakterystyki energetycznej budynku i zmniejszenia luki między wartościami zużycia, które teoretycznie założono, i mierzonymi w rzeczywistości.

W Warszawie jako budynek demonstracyjny wybrano Urząd Dzielnicy Wilanów, już wcześniej posiadający system zarządzania budynkiem (BMS), na który nadbudowany zostaŁ projektowany system. Działanie to pozwoliło na dokładniejszą ocenę zużycia energii w budynku i optymalizację jego zapotrzebowania na energię.

Główne zaangażowanie Miasta w projekt skupiło się na udostępnieniu budynku UD Wilanów w celu instalacji czujników, tj.: sensorów temperatury, wilgotności, CO2, VOC (czujnik jakości powietrza), kontaktronów (czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi/okien), czujników obecności, czujników dymu. Proces instalacji poprzedzony był ustaleniem bazowego poziomu charakterystyki energetycznej – na podstawie danych dostarczonych przez BMS oraz historycznych danych np. z rachunków lub audytu. Przeprowadzona została również symulacja, dzięki której określono różnicę pomiędzy rzeczywistym a obliczonym zapotrzebowaniem na energię.