Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 24 Września, 2020 - 13:42, mkryger

 

Źródło dofinansowania: Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (EuropeAid), program DEAR

Lider: Comune di Milano (Miasto Mediolan; Włochy)

Pozostali partnerzy: 28 podmiotów z następujących krajów: Włochy, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Węgry, Portugalia, Brazylia, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Chorwacja, Słowenia

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 7.771.040,00 €

Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 249.406,00 €

Poziom dofinansowania z UE: 90%

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2023

 

Cel i zakres projektu:

  Uczestnictwo m.st. Warszawy w międzynarodowym projekcie pn. „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ma związek m.in. z faktem, że w 2015 r. m.st. Warszawa przystąpiło do Mediolańskiego Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej, który zobowiązuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, mających na celu zapewnienie zdrowej i niedrogiej żywności dla mieszkańców i ograniczenie marnowania żywności przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu i dostosowaniu się do skutków zmian klimatycznych.

Celem projektu jest stworzenie szerokiej, pan-europejskiej kampanii informacyjnej angażującej i mobilizującej młodzież (od 15 do 35 roku życia), która stanowi najważniejszą grupę odbiorców w ramach projektu, oraz zachęcenie obywateli europejskich do udziału w kampanii. Kampania będzie nakierowana na uświadamianie grupy docelowej o powiązaniach istniejących między systemami żywnościowymi a zmianami klimatycznymi oraz zachęcanie do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia w związku z tym, że wybory konsumenckie mogą się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów, łagodząc w ten sposób zmiany klimatu.

Działania informacyjne i edukacyjne przewidziane w ramach ww. kampanii w m.st. Warszawie będą obejmowały w szczególności:

  1. Opracowanie scenariusza opcjonalnej lekcji dla ostatniego rocznika szkół ponadpodstawowych;
  2. Nawiązanie współpracy z influencerami;
  3. Organizację konkursu artystycznego dla młodych;
  4. Organizację wydarzeń ulicznych (np. gra miejska, Ekopiknik…).