Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

European Creative Cluster Lab. Managing Creativity to Boost European...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:12, epietr

European Creative Cluster Lab. Managing Creativity to Boost European Competitiveness

Celem projektu European Creative Cluster Lab jest rozwój umiejętności managerskich szefów klastrów, budowa międzynarodowej sieci współpracy między klastrami kreatywnymi oraz klastrami kreatywnymi i klastrami przemysłów „tradycyjnych”, analiza i testowanie innowacyjnych metod wsparcia dla start-up’ów i klastrów sektora kreatywnego.

"European Creative Cluster Lab. Managing Creativity to Boost European Competitiveness"

Wartość projektu: 1 496 700 EUR

Wartość dofinansowania z UE: 748 350 EUR)

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2011 r. – 30 listopada 2014 r.

 

 Działania projektu realizowane sa w ramach pięciu pakietów:

-        Pakiet I - Zarządzanie kreatywnością i kreatywne zespoły, budowa sieci powiązań, wymiana doświadczeń, szkolenia menadżerów klastrów sektora kreatywnego, wypracowanie scenariusza szkoleń (podmiot odpowiedzialny: MFG Baden-Württemberg). 

-        Pakiet II - Inkubacja, Innowacja i Kreatywność, projektowanie i testowanie narzędzi potrzebnych do wspierania inkubacji i rozwoju przedsiębiorczości oraz polepszania międzynarodowych powiązań miedzy klastrami kreatywnymi i MSP (podmiot odpowiedzialny: Urząd m.st. Warszawy).

-        Pakiet III - Nowe podejścia do współpracy między klastrami kreatywnymi, działania wspierające współpracę między klastrami sektora kreatywnego: wymiana zespołów roboczych, wykorzystanie mediów społecznych (podmiot odpowiedzialny: Lille Metropolie).

-        Pakiet IV - Miedzysektoralna współpraca klastrów: tradycyjnego przemysłowego
i kreatywnego
, ułatwienie międzysektorowego porozumienia i współpracy na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym (podmiot odpowiedzialny: Barcelona Media Cluster).

-        Pakiet V – Zarządzanie i promocja (podmiot odpowiedzialny: MFG Baden-Württemberg, Region Puglia). 

 

W roku 2012 r. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej i firmy ECORYS przeprowadzili badanie warszawskiego sektora kreatywnego oraz zestawili szereg rozwiązań z całego świata wspierających branże kreatywne. Wypracowane w ramach analizy rekomendacje oraz tzw. roadmap mają stanowią punkt wyjścia do pilotażowych działań, które zostaną podjęte przez samorząd lokalny w celu wzmocnienia i stymulowania rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie. Raport dostępny na stronie internetowej: 

http://creatives.waw.pl/artykuly/klastrowanie-przemyslow-kreatywnych-w-pigulce/

W ramach pakietu drugiego przeprowadzony został także benchmarking dwóch warszawskich klastrów, które – dzięki badaniu – uzyskały brązową odznakę Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem (Cluster Management Excellence Labels BRONZE. Ponadto, przedstawiciele warszawskiego sektora kreatywnego (Elektoralna, Blacklama i Cyfrowe Repozytorium Filmowe) mieli okazję wziąć udział w organizowanych przez partnerów projektu z Lille i Bari spotkań Creative Camp.

Na przełomie 2013 i 2014 r. w Warszawie wdrożona zostanie faza pilotażowa projektu,
w ramach której zaplanowano działania sieciujące stołeczny sektor kreatywny, współpracę inkubatorów przedsiębiorczości ze szkołami artystycznymi oraz wsparcie warszawskich firm w nawiązywaniu współpracy zagranicznej.

Bieżące informacje o działaniach projektowych dostępne są na stronach internetowych:

http://www.howtogrow.eu/ecia/

http://creatives.waw.pl/

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie również na facebooku:

https://www.facebook.com/#!/creativeclusterlab?fref=ts

https://www.facebook.com/#!/creativeswawpl?fref=ts

Projekt finansowany w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). Dofinansowanie w ramach konkursu na bezpośrednie działanie Komisji Europejskiej ogłoszone za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu pod nazwą European Alliances for Mobile and Mobility Industries and Creative Industries