Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 27 Lutego, 2013 - 09:10, anarowska

EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość całkowita projektu: 721 480 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 624 554PLN
Wartość wkładu prywatnego: 96 926 PLN
Żródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projektu konkursowe”

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 350 taksówkarzy/taksówkarek w zakresie kompleksowej obsługi klienta i dostosowania ich umiejętności do potrzeb zmieniającej się gospodarki poprzez:

 • udział w szkoleniach i kursach kobiet wykonujących zawód taksówkarza,
 • podniesienie jakości usług taksówkarskich,
 • podniesienie kwalifikacji językowych warszawskich taksówkarzy, jak również zwiększenie ich kompetencji w zakresie obsługi klienta, samoobrony oraz szkolenie z  pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego,
 • poprawa dostępności do szkoleń osób 45+.

W projekcie mogły wziąć udział osoby wykonujące zawód taksówkarza/taksówkarki które są:

 • osobami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy,
 • posiadającymi ważną licencję na transport drogowy taksówką wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • zatrudnionymi w mikro- lub jednoosobowych przedsiębiorstwach z siedzibą główną w Warszawie,
 • osobami z maksymalnie średnim wykształceniem..

Wszystkie szkolenia w ramach projektu były w 80% procentach dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 20% wartości szkoleń ponieśli mikro- i jednoosobowe przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

 Lista osób przyjętych do projektu "EURO - TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy" znajduje się w załaczniku na dole strony.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista osób przyjętych do projektu "EURO - TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"
  (plik: lista_osob_przyjetych_do_projektu.xls, rozmiar pliku: 63.5 KB)
  Pobierz