Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

ETTBio- Effective Technology Transfer in Biotechnology

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 26 Sierpnia, 2013 - 10:36, p.paradowski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Wartość całkowita projektu: 2 206 047,84€
Wartość dofinansowania z funduszy UE:
168 680€
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Interreg IVC
Priorytet: 1. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
Działanie: Innowacyjność, badania i rozwój technologii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czas trwania projektu:
01.2012 - 12.2014

Cel projektu i planowane rezultaty:
Celem projektu jest wypracowanie i wymiana dobrych, sprawdzonych praktyk z regionami Europy, które mają w tym zakresie dłuższe i szersze doświadczenie. Uczestnictwo w projekcie umożliwia międzynarodową wymianę doświadczeń i poznania mechanizmów, które w przypadku innych regionów Europy przyniosły pozytywne rezultaty w zakresie współpracy ośrodków badawczych z sektorem przemysłowym Ma to doprowadzić do poprawy efektywności przepływu technologii (liczby przedsiębiorstw typu spin- out, dochodów z licencji itp.), co korzystnie wpłynie na gospodarkę regionu- zatrudnienie, podatki itp.

Partnerzy projektu współpracują się sobą przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla każdego z regionów. Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do opracowania planów wdrożeniowych dla poszczególnych regionów, określających jak zwiększyć skuteczność procedur transferu technologii oraz struktur funkcjonujących w branży biotechnologicznej. Przy tworzeniu planów wdrożeniowych, formalnej analizie poddane zostaną regionalne specyfikacje systemów innowacji. Na ostatnim etapie dokonany zostanie transfer minimum jednej z wybranych dobrych praktyk do innego regionu w formie projektu pilotażowego. Pozostałe studia przypadku przygotowane w ramach projektu ETTBio posłużą władzom lokalnym do sporządzenia przyszłych planów działania w kontekście opracowywania i wdrażania nowych instrumentów polityki i strategii w dziedzinie biotechnologii.

Partnerzy projektu:
1. Technische Universität Dresden (Partner Wiodący Projektu)

2. Miasto Dresden

3. Imperial College Business School

4. Agencja Rozwoju Regionalnego Ostrava

5. Vrije Universiteit Brussel

6. Biocat

7. Center for Genomic Regulation

8. Miasto Stołeczne Warszawa

9. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

10. Miasto Tartu

Projekt ETTBio „Effective Technology Transfer in Biotechnology” to odpowiedź na wyzwanie jakim jest potencjał rynkowy instytutów badawczych oraz uczelni wyższych jako źródeł innowacji stymulujących rozwój gospodarczy w regionie. Projekt ETTBio skupia się na biotechnologii jako kluczowej branży i najważniejszej technologii w Europie XXI wieku.

Więcej informacji:
www.ettbio.eu

Kontakt:

Tel. 22 443 07 55
Fax.
22 443 07 98
e-mail:
aszachewicz@um.warszawa.pl