Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 9 Września, 2013 - 15:23, anarowska

ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla uczestników kursów komputerowych ECDL Core i Start:

Informujemy, że została wyłoniona firma, która będzie realizowała ww. kursy.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KURS ECDL START I CORE:

I połowa marca – podpisanie umowy uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu przez osoby z I tury rekrutacji (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w październiku 2013r.)

II połowa marca – rozpoczęcie zajęć grup ECDL Core (3 grupy max. 4 grupy) i ECDL Start (max. 4 grupy) (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w październik 2013r.)

koniec marca - podpisanie umowy uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu przez osoby z II i III tury rekrutacji (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w listopadzie 2013r. i w lutym 2014r.

Osoby znajdujące się na liście podstawowej kursu ECDL Core i Start w marcu będą zapraszani do podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu.

Informacja dla uczestników kursów języka angielskiego:

W związku z wyrażeniem zgody przez MJWPU informujemy, że grupa docelowa, która weźmie udział w realizowanym w ramach projektu kursie języka angielskiego została zwiększona do 108 uczestników.

Dało to możliwość utworzenia dwóch dodatkowych grup dla osób znajdujących się na liście rezerwowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 stycznia uruchamiamy rekrutację uzupełniającą na kurs komputerowy: ECDL Start. Kurs ten obejmuje 80 godzin lekcyjnych zajęć, składa się z 4 modułów tematycznych, każdy zakończony egzaminem. W przypadku zdania wszystkich egzaminów uczestnik otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu trwa od 27.01 do 07.02.2014 r.

Grupa docelowa dla której skierowany jest kurs komputerowy ECDL Start:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • mieszkańcy m.st. Warszawy posiadający status osoby zatrudnionej (na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, umowy zlecenie, umowy o dzieło, prowadzącej własną działalność gospodarczą)
 • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT, 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) wraz
z ankietą motywacyjną ECDL (zał. nr 3) i złożyć je w Biurze Projektu.

Dokumenty znajdują się do pobrania na dole strony.

Biuro Projektu
ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa
I p. pokój 113
tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl
czynne pon.-pt. w godzinach 8-17 ( w czasie trwania rekrutacji)


Szczegółowy opis modułów ( 4 ECDL Start ) znajduje się na stronie

https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęcie kursów z języka angielskiego, kursów komputerowych ECDL Start i Core w ramach projektu „ERUDIO- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących” planowane jest nie wcześniej niż  w styczniu 2014 r.

Szczegółowy harmonogram kursów zostanie przekazany uczestnikom w późniejszym terminie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU ERUDIO:

Listy rankingowe w załącznikach na dole strony.

Informacja dla osób znajdujących się na listach podstawowych zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego, kurs komputerowy ECDL Core oraz ECDL Start.

W związku z Państwa zgłoszeniem do projektu i zakwalifikowaniem się na ww. kursy, bardzo proszę o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu (wzór druku oraz uaktualniony regulamin projektu znajdują  się na stronie).

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą należy załączyć wpis z CEIDG lub KRS.

Zaświadczenia należy składać:

w dniach 19.11.2013 r. – 25.11.2013 r.  w godz. 8.00-17.00 w nowej siedzibie biura projektu przy ul. Canaletta 2 pok. nr 112 ( I piętro).

W przypadku niezłożenia zaświadczenia do dnia 25.11.2013 r. do godziny 17.00 zostaną Państwo skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do projektu, a Państwa miejsce zajmuje/zajmą osoba/osoby z listy rezerwowej.

Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja dla osób znajdujących się na listach rezerwowych na kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy ECDL Core.

Numer przypisany do imienia i nazwiska odpowiada miejscu na liście rezerwowej kandydata.

W przypadku rezygnacji lub wykluczeniu z udziału w projekcie osoby znajdującej się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w danym kursie o możliwości udziału zostanie powiadomiona kolejna osoba z listy rezerwowej.

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU:

ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa
I p. pokój 112
tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl
czynne pon.-pt. w godzinach 8-16

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwa od 7.10 do 18.10.2013!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 654 620,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 654 620,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu u 240 dorosłych osób (184 kobiety i 56 mężczyzn), pracujących mieszkańców Warszawy poprzez:

- udział 84 osób w kursie języka angielskiego, zakończonym egzaminem Cambridge,

- udział 120 osób w wieku 50+ w kursie komputerowym ECDL Start, zakończonym egzaminem

- udział 36 osób w kursie komputerowym ECDL Core, zakończonym egzaminem,

- udział 60 osób w wieku 50+ w kursie umiejętności internetowych, zakończonym certyfikatem.

 

Grupa docelowa:

 • mieszkańcy m.st. Warszawy posiadający status osoby zatrudnionej, z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT,
 • będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy – min. 50% grupy docelowej stanowią osoby powyżej 50. r. ż.,
 • preferowane osoby z wykształceniem max. średnim.

 

Łącznie 240 osób weźmie udział w formach wsparcia: kursie języka angielskiego
(4 semestry), zakończonym egzaminem Cambridge, bądź kursie komputerowym ECDL
na poziomie Start lub Core. Dodatkowo 60 osób w wieku 50+ weźmie udział w kursie umiejętności internetowych.

Biuro Projektu

PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

XIX p. pokój 1922

tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl

czynne pon.-pt. w godzinach 8-16

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin obowiązujący od dn. 27.02.2015
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_27_02_2015.pdf, rozmiar pliku: 169.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin obowiązujący od dn. 07.01.2014
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_07_01_2014.pdf, rozmiar pliku: 173.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin obowiązujący od dn. 15.11.2013
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_15_11_2013.pdf, rozmiar pliku: 166.76 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_erudio.pdf, rozmiar pliku: 4907.11 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 2415.64 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Ankieta motywacyjna - j. angielski
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna_angielski.pdf, rozmiar pliku: 800.26 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Ankieta motywacyjna - ECDL
  (plik: zalacznik_3_-_ankieta_motywacyjna_ecdl.pdf, rozmiar pliku: 806.15 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu
  (plik: zalacznik_4_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf, rozmiar pliku: 235.88 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Deklaracja uczestnictwa
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 693.85 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Deklaracja uczestnictwa - stan na 07.01.2014
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_wraz_z_2_strona_danych.pdf, rozmiar pliku: 85.1 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kurs ECDL Core
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 80.55 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Deklaracja uczestninctwa w projekcie - kurs ECDL Start
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 80.78 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kurs j. angielskiego
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski.pdf, rozmiar pliku: 85.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (plik: zalacznik_6_oswiadczenie_uczestnika_projektu_o_wyrazaeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych.pdf, rozmiar pliku: 329.57 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Umowa z uczestnikami - stan na 07.01.2014
  (plik: umowa_z_uczestnikami.pdf, rozmiar pliku: 137 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Lista podstawowa na kurs język angielski
  (plik: lista_podstawowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 77.96 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Lista rezerwowa osób na kurs język angielski
  (plik: lista_rezerwowa_jez._ang.pdf, rozmiar pliku: 73.67 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Lista podstawowa na j. angielski 06.12.2013
  (plik: lista_ang_pod.pdf, rozmiar pliku: 76.68 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Lista rezerwowa na j. angielski 06.12.2013
  (plik: lista_ang_rezer_06.12.2013.pdf, rozmiar pliku: 73.45 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Lista podstawowa na język angielski - stan na 15.01.2014 r.
  (plik: listy.pdf, rozmiar pliku: 76.71 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 15.01.2014 r.
  (plik: listy.pdf, rozmiar pliku: 73.23 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  lista podstawowa na język angielski - stan na 22.01.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa.pdf, rozmiar pliku: 76.74 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  lista rezerwowa na język angielski - stan na 22.01.2014 r.
  (plik: listy_rezerwowa.pdf, rozmiar pliku: 73.2 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  lista podstawowa na język angielski - stan na 27.01.2014 r.
  (plik: lista_podst._ang_27.01pdf.pdf, rozmiar pliku: 76.73 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  lista rezerwowa na język angielski - stan na 27.01.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_27.01.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.18 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 27.02.2014 r.
  (plik: lista27.02podstawowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 76.41 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Lista rezerwowa na j. angielski - stan na 27.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_ang27.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 74.33 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 14.03.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_ang._14.03.2014.pdf, rozmiar pliku: 78.61 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 14.03.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_14.03.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.22 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Lista podstawowa na język angielski - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_ang.pdf, rozmiar pliku: 78.57 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer._ang.pdf, rozmiar pliku: 71.24 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 19.02.2015 r.
  (plik: lista_podstawowa_ang_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 79.7 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 74.38 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Lista rezerwowa osób na kurs ECDL Core
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 72.94 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core 06.12.2013
  (plik: lista_podstawowa_kurs_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 74.46 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core 06.12.2013
  (plik: lista_rezerwowa_core.pdf, rozmiar pliku: 72.71 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_core.pdf, rozmiar pliku: 74.16 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer_core.pdf, rozmiar pliku: 71.63 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Lista podstawowa na ECDL Core - stan na 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 73.13 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_core_rezerwowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.28 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_core_podstawowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.61 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 75.93 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na dzień 06.12.013
  (plik: lista_podst_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 76.26 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  lista podstawowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 78.38 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  lista rezerwowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 73.61 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_start.pdf, rozmiar pliku: 78.32 KB)
  Pobierz
 47. 47.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Start - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer_start.pdf, rozmiar pliku: 72.26 KB)
  Pobierz
 48. 48.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 06.05.2014
  (plik: listy_podst_ecdl_start_06.05.pdf, rozmiar pliku: 78.37 KB)
  Pobierz
 49. 49.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Start - stan na 06.05.2014
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_start_06.05.pdf, rozmiar pliku: 71.38 KB)
  Pobierz
 50. 50.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_podstawowa_start_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 79.15 KB)
  Pobierz
 51. 51.
  Lista podstawowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 79.38 KB)
  Pobierz
 52. 52.
  lista podstawowa na KUI - stan na 19.02.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_kui_19.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 75.85 KB)
  Pobierz
 53. 53.
  lista rezerwowa na KUI - stan na 19.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerowa_kui_19.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.2 KB)
  Pobierz
 54. 54.
  Lista podstawowa KUI 05.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_05.05.2014_podstawowa.pdf, rozmiar pliku: 75.99 KB)
  Pobierz
 55. 55.
  Lista rezerwowa KUI 05.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_05.05.2014_rezerowa.pdf, rozmiar pliku: 71.36 KB)
  Pobierz
 56. 56.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_kui_podstawowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 76.02 KB)
  Pobierz
 57. 57.
  Lista rezerwowa na KUI - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_kui_rezerwowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.3 KB)
  Pobierz
 58. 58.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 13.01.2015
  (plik: listy_rankingowe_13.01.2015.pdf, rozmiar pliku: 75.88 KB)
  Pobierz
 59. 59.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_kui_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 75.45 KB)
  Pobierz