Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 27 Lipca, 2016 - 11:04, lzelazowska

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Tytuł projektu: E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Wartość projektu: 14 124 918,01 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 000 000,00 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Cyfryzacji Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa, w oparciu o technologię chmury obliczeniowej, zintegrowanej platformy e-usług m.st. Warszawy, za pośrednictwem której planuje się udostępnienie 16 wybranych e‑usług związanych z działalnością Urzędu. Dotyczyć one mają głównie często załatwianych spraw związanych z obsługą podatków, przyjmowaniem płatności na stronie portalu, obsługą e-faktur, obsługi procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego, obsługą wniosków różnego typu oraz udostępniania danych, w tym informacji publicznej.

E- usługi powstałe w ramach realizacji projektu mają być podzielone na następujące moduły funkcjonalne:

 1. Moduł podatnika – adresowany do grupy podatników opłacających na terenie m.st. Warszawy podatki:

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportu,

- podatek leśny,

- podatek rolny,

- opłaty za wywóz nieczystości.

2. Moduł płatności – adresowany do wszystkich podmiotów chcących dokonywać płatności elektronicznych za podatki, opłaty, usługi i inne zobowiązania wobec Miasta

- płatności elektroniczne.

3. Moduł e-faktur – adresowany do wszystkich podmiotów zewnętrznych, będących kontrahentami/dostawcami Urzędu m.st. Warszawy, którzy realizują zamówienia Miasta i wystawiają z tego tytułu faktury czy rachunki. W chwili obecnej wszyscy dostarczają dokumenty księgowe w tradycyjnej wersji papierowej. Moduł adresowany również do podmiotów zewnętrznych, którym m.st. Warszawa wystawia dokumenty księgowe związane z realizowanymi przez Miasto transakcjami sprzedaży.

- przyjęcie e-faktury od Klienta i realizacja zobowiązania,

- wystawienie faktury przez Urząd i doręczenie Klientowi.

4. Moduł obsługi procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego- obejmuje obsługę procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego dotyczącą

-wydawania decyzji o ustaleniu i warunkach zabudowy,

-wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.

5. Moduł obsługi wniosków- obejmuje obsługę procesów:

-wydawania zezwoleń na alkohol,

-obsługę wniosków o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

-obsługę procesu wydawania Karty Miejskiej i Karty Warszawiaka,

-obsługę procesu wydawania kart wędkarskich.

6. Moduł informacyjny -      usługi adresowane do osób poszukujących informacji dotyczących m.st. Warszawy, w tym:

 -informacji Publicznych,

- powiadomienia przez bramkę SMS.

 

W chwili obecnej większość usług administracji publicznej realizowanych w ramach Urzędu, oparta jest na tradycyjnym modelu osobistego kontaktu z obywatelem. Natomiast udostępnione e-usługi cechować będzie wysoki poziom dojrzałości i personalizacja – mają one zapewnić możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności osobistej wizyty w instytucji i zawierać mechanizmy dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, czy poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej). Jeżeli Klient nie dysponuje podpisem elektronicznym, Urząd i portal zachowują możliwość przekierowania go do procedury pozwalającej na kontynuację procesu obsługi rozpoczętego z użyciem portalu.

Ponadto uruchomienie platformy e-usług połączone będzie z integracją systemów informatycznych, wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie m.st. Warszawy oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie. Działania te przyczynią się do poprawy poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy, a tworzony system teleinformatyczny będzie umożliwiał w przyszłości rozbudowę portalu e-usług m.st. Warszawy o kolejne moduły i e-usługi.

20.07.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.