Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Cross Innovation, Promocja transferu innowacji w miastach i regionach...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 22 Stycznia, 2013 - 12:44, agrabias

Cross Innovation, Promocja transferu innowacji w miastach i regionach Europy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Wartość całkowita projektu: 2 246 340 EUR
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 156 656 EUR
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC
Priorytet: 1. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
Działanie: Innowacyjność, badania i rozwój technologii
Okres realizacji: 1.01.2012 r. – 12.01.2014 r.
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa
Partnerzy: Uniwersytet Miasta Birmingham, Amsterdam Innovation Motor, Prowincja Rzymu, Miasto Berlin, Miasto Tallin, Miasto Wilno, Miasto Sztokholm, Miasto Linz, Miasto Lizbona, Miasto Pilzno
Uczestnicy projektu: pracownicy urzędów miast i instytucji partnerskich, lokalni partnerzy w miastach projektu

Opis projektu:

Projekt rozpoczął się na początku 2012 roku i potrwa do grudnia 2014. Celem projektu jest identyfikacja, wymiana i promocja dobrych praktyk dla polityk w obszarze transferu innowacji – jak sektor kreatywny współpracuje z innymi sektorami wzrostu w 11 miastach Unii Europejskiej. Całkowita wartość dla projektu wynosi ponad 2,2 mln euro. Partnerami w projekcie są, poza Warszawą: Amsterdam, Berlin, Birmingham (Uniwersytet Miasta Birmingham jest liderem projektu), Sztokholm, Linz, Pilzno, Wilno, Rzym, Tallin i Lizbona.

Na projekt składają się 3 komponenty: 1. zarządzanie – lider projektu Uniwersytet Miasta Birmingham, 2. komunikacja i promocja – Amsterdam 3. dostarczenie rezultatów projektu – Uniwersytet Miasta Birmingham. Rzym będzie zaangażowany w Komponencie 3 w działania polegające na współpracy MŚP, natomiast Berlin w Komponencie 2 nawiąże współpracę z przedstawicielami UE.

W ramach projektu zostaną przeanalizowane 4 kluczowe obszary tematyczne polityk z zakresu transferu innowacji:

1.    Inteligentne zachęty – finansowanie
2.    Innowacje oparte na kulturze – rozprzestrzenianie nowych pomysłów na pozostałe sektory
3.    Usługi brokerskie – budowanie pomostów
4.    Usługi oferujące przestrzeń dla współpracy – co-working, inkubatory, fab laby i parki naukowe

Projekt:

Przeprowadzi analizę transferu innowacji i zbada, co się dzieje w tej kwestii globalnie oraz w obszarze polityk.

Stworzy i rozwinie bazę wiedzy dot. transferu innowacji  on-line – każde miasto przedstawi po 4 dobre praktyki – 40+ przykładów transferu innowacji.

Opublikuje manifest dla decydentów i badaczy oraz będzie promować dobre praktyki w obszarze transferu innowacji.

Zorganizuje 5 wizyt studyjnych – skoncentrują się na najlepszych przykładach z 40+ praktyk, posiadających największy potencjał edukacyjny.

Przeprowadzi 5 lokalnych warsztatów Policy Clinics dla partnerów i ekspertów z miast partnerskich, aby ułatwić wdrażanie dobrych rozwiązań.
 
Opracuje zestaw narzędzi dla działań i polityk w zakresie transferu innowacji.

Przeprowadzi warsztaty nt. internacjonalizacji, aby wspierać współpracę pomiędzy partnerami na poziomie miast.

Zidentyfikuje, dzięki przeprowadzonemu studium wykonalności, strategiczne sektory do transferu innowacji na poziomie miast.  

Przeprowadzi działanie pilotażowe w obrębie sektorów charakteryzujących się największym potencjałem wzrostu oraz wypromuje wyniki tych działań.

Każdy partner opracuje Lokalny Plan Wdrażania dla wybranych rozwiązań w zakresie transferu innowacji między sektorami. 

Więcej informacji:

www.cross-innovation.eu

www.twitter.com/#!/Xinnovate  and @Xinnovate
www.facebook.com/groups/Xinnovate  
www.flickr.com/photos/crossinnovation  
www.slideshare.net/Xinnovate

1.    newsletter Cross Innovation http://public1.tripolis.com/preview?S6J1IcY5WShnl5WX8Sqm_jzm4NEJVwpiRd83...

Kontakt:

Małgorzata Dąbkowska

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48224433491
mdabkowska@um.warszawa.pl