Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Creative Poland

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 12:20, epietr

Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego oraz podniesienie udziału tego sektora w gospodarce poprzez system kompleksowego wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb wybranych branż.

Wartość całkowita projektu: 992 720,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Kaptał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Okres realizacji: 01.11.2012 r. - 31.12.2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Towarzystwo Amicus
Partnerzy: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego), Urząd Miasta Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Grupa docelowa to 240 przedstawicieli sektora kreatywnego (ze szczególnym uwzględnieniem branż znajdujących się w najtrudniejszym położeniu tj. rzemieślniczej i rękodzielniczej) oraz 60 przedstawicieli sektora publicznego.

Działania: Usługi doradcze, szkolenia, warsztaty, stworzenie platformy e-learningowej, konsultacje, coaching, intermentoring, promocja przedsiębiorców kreatywnych (stworzenie multimedialnej bazy w postaci katalogu sektora www.polishcreatives.pl ), wspieranie współpracy między przedsiębiorcami.

Jednym z rezultatów działań jest powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego i opracowanie strategii rozszerzania Partnerstwa o kolejnych członków oraz kolejne regiony kraju. Działania są  prowadzone na terenie trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.