Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 21 Lipca, 2014 - 11:13, anarowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się w załącznikach na dole strony.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwa od 18.08 do 05.09.2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć dokumenty rekrutacyjne, tj.: 1) formularz zgłoszeniowy, 2) ankietę motywacyjną w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń, przy ul. Canaletta 2 (parter). Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony. Istnieje również możliwość pobrania druków w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 627 220,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 627 220,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2014-30.09.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Cel główny projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób dorosłych, pracujących mieszkańców m.st. Warszawy.

Grupa docelowa: osoby aktywne zawodowo, mieszkające na terenie m.st. Warszawy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie języka angielskiego.

 

Preferowane będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- w wieku 50+ (stanowić będą minimum 50% grupy docelowej),

- z maksymalnie średnim wykształceniem (stanowić będą minimum 75% grupy docelowej).    

Łącznie 216 osób weźmie udział w  kursie języka angielskiego (od 2 do 4 semestrów), zakończonym egzaminem Cambridge – KET, FCE lub CPE, w zależności od poziomu zaawansowania.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_contrarium.pdf, rozmiar pliku: 140.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_1-_formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 101.35 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.pdf, rozmiar pliku: 101.9 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu
  (plik: zalacznik_3_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf, rozmiar pliku: 81.87 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  (plik: zalacznik_4_-_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 96.78 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (plik: zalacznik_5_-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf, rozmiar pliku: 88.98 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: zalacznik_6_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 102.98 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Lista podstawowa - stan na 26.11.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_26.11.2014.pdf, rozmiar pliku: 107.96 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista rezerwowa - stan na 26.11.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_26.11.2014.pdf, rozmiar pliku: 92.95 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista podstawowa
  (plik: lista_podstawowa.pdf, rozmiar pliku: 128.1 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista rezerwowa
  (plik: lista_rezerwowa.pdf, rozmiar pliku: 98.09 KB)
  Pobierz