Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

CITYLOGO – Innowacyjne zarządzanie marką miasta

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 13:34, epietr

CITYLOGO to innowacyjny projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach programu URBACT II, który skupia się na organizowaniu sieci współpracy miast europejskich oraz kładzie nacisk na wzajemne uczenie się i szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miastem.

Tytuł projektu: CITYLOGO – Innowacyjne zarządzanie marką miasta
Wartość całkowita projektu:
Cały projekt: 3 212 811 zł, Warszawa: 219 204 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:
Cały projekt: 2 133 319,5 zł z EFRR + 145 953 zł z funduszy norweskich, Warszawa: 175 000 zł z EFRR
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, fundusze norweskie w przypadku miasta Oslo
Program operacyjny:
EFRR URBACT II
Okres realizacji:
Od marca 2013 r. do kwietnia 2015 r.
Jednostka realizująca projekt:
Centrum Komunikacji Społecznej (Wydział Zarządzania Marką)
Lider:
miasto Utrecht.
Pozostali partnerzy:
Warszawa, Oslo, Wilno, Saragossa, Genua, Dundee, Aarhus, Coimbra i Alba Iulia.

Opis projektu:
Projekt CITYLOGO specjalizuje się w temacie zarządzania marką miasta. Jest reakcją na widoczną lukę w sposobie postrzegania przez miasta brandingu i marketingu terytorialnego. Skupia się na wzmocnieniu komunikacji jako zintegrowanego narzędzia służącego zacieśnieniu współpracy organizacji reprezentujących mieszkańców i uczestników życia społecznego i gospodarczego miasta w zakresie brandingu.

Realizacja projektu CITYLOGO przebiega na dwóch poziomach:

  1. lokalnym – stworzenie w każdym z miast biorących udział w projekcie tzw. Lokalnej Grupy Wsparcia, włączającej interesariuszy miasta w zarządzanie jego marką. Grupa ma za zadanie przygotować Lokalny Plan Działania w zakresie zarządzania marką miasta. Wypracowane Plany będą prezentowane przez prezydentów/burmistrzów miast na końcowej konferencji projektu w kwietniu 2015 roku;
  2. międzynarodowym – aktywność miast partnerskich projektu w wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie brandingu miast i przekazywanie zdobytej wiedzy na poziom lokalny. 

Podsumowanie:
Celem uczestnictwa Warszawy w projekcie CITYLOGO jest stworzenie na poziomie lokalnym trwałej platformy wymiany informacji i współpracy interesariuszy Warszawskiej Wisły dla budowania pozytywnego wizerunku tej ważnej przestrzeni publicznej miasta. 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie:
Subsidy contract for the Project CITYLOGO between Ministere de l’Egalite des Territoires et du Logement and City of Utrecht,  13.03.2013, 26.02.2013, Utrecht, Vice Mayor Economic Affairs, City of Utrecht. Joint Convention between Lead Partner and Project Partners for the URBACT II Operational Programme, 22.02.2013, Warszawa, Katarzyna Ratajczyk, Director of Promotion Department, City of Warsaw

Strona www: http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/citylogo/homepage/