Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Cities on Power

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 11:59, epietr

Celem projektu “Cities on Power” jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Ponad 70% energii w Unii Europejskiej jest zużywana przez miasta, a tylko niewielka jej część jest w nich produkowana. Przez zwiększenie inwestycji w OZE w miastach projekt „Cities on Power” zamierza przyczynić się do realizacji celu Unii Europejskiej dotyczącego osiągnięcia 20% produkcji energii odnawialnej.

Projekt jest realizowany przy współpracy miast i regionów: Warszawy, Klagenfurtu, Rawenny i Turynu i pięciu instytucji eksperckich z Polski, Austrii, Włoch oraz Niemiec.

W ramach projektu zostaną opracowane i przyjęte Lokalne Plany Działania wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze finansowo-organizacyjnym, zachęcającymi do inwestowania w odnawialne źródła energii zarówno przez osoby prywatne jak i instytucje publiczne. Zostaną również wykonane analizy możliwości wykorzystania energii odnawialnej w wybranych budynkach publicznych oraz przygotowana dokumentacja inwestycyjna.

Ponadto zostanie przygotowane interaktywne narzędzie wraz z mapami potencjału słonecznego i geotermalnego miast, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli oszacować ile energii uzyskają po zainstalowaniu paneli słonecznych i pomp ciepła oraz po jakim czasie inwestycja ta się zwróci.

Poprzez nasze działania, chcemy zmobilizować mieszkańców oraz władze samorządowe do zwiększenia zainteresowania energią odnawialną, przyspieszyć rozwój energii odnawialnej na obszarach miejskich i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w miastach Unii Europejskiej.