Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Facebook

Certyfikuj swoje kompetencje

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 23 Grudnia, 2014 - 14:51, anarowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja do projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została zakończona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.09.2015 r. nastąpiła aktualizacja poniższych list w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje”:

- lista podstawowa i rezerwowa kurs języka angielskiego;

- lista podstawowa i rezerwowa kurs ECDL BASE

- lista podstawowa i rezerwowa kurs ECDL CORE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz załącznika nr 4. Zmienione dokumenty obowiązują od dnia 10.04.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiana dotyczy aktualizacji list uczestników. Nowy regulamin obowiązuje od 19.03.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji dotyczące kwalifikacji na kurs języka angielskiego oraz kursy komputerowe ECDL BASE i CORE w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” znajdują się na dole strony w załącznikach do pobrania.

W związku z opublikowaniem list osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że lista rezerwowa została opracowana na podstawie kolejności złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

O kolejności udziału w projekcie wszystkich osób z w/w listy będzie decydować liczba otrzymanych punktów z dokumentów rekrutacyjnych, a następnie data ich złożenia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 1 254 503,39 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 254 503,39 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2014-30.11.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w obszarze ICT wśród 310 niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 25-64 lata,  mieszkające na terenie m.st. Warszawy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie języka angielskiego lub ICT.

Łącznie 310 osób weźmie udział w  szkoleniach w tym:

- w kursie języka angielskiego – 120/240 godzin szkolenia (od 2 do 4 semestrów), zakończonym egzaminem TELC – 150 osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo),

- w kursie ECDL Base – 80 godzin szkolenia, składającego się z 4 modułów, zakończone egzaminem ECDL -120 osób

- w kursie ECDL Core – 120 godzin szkolenia, składającego się z 7 modułów, zakończone egzaminem ECDL - 40 osób.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć dokumenty rekrutacyjne, tj.: 1) formularz zgłoszeniowy, 2) ankietę motywacyjną w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń (czynny pon. – pt. w godzinach 9:00-16:00), Fundacja Aktywizacja przy ul. Narbutta 49/51 (parter) w Warszawie lub przesyłać w formie skanu na adres e-mailowy: certyfikuj@idn.org.pl. Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony. Istnieje również możliwość pobrania druków w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 10.04.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_obowiazuje_od_10.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 338.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 10.04.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_obowiazuje_od_10.04.2015.doc, rozmiar pliku: 277 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 19.03.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktualizacja_19_03_2015.pdf, rozmiar pliku: 185.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 19.03.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktualizacja_19_03_2015.doc, rozmiar pliku: 323.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 09.02.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_od_9.02.pdf, rozmiar pliku: 185.1 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 09.02.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_od_9.02.2015.doc, rozmiar pliku: 281.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf)
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ost.pdf, rozmiar pliku: 171.16 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc)
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ost.doc, rozmiar pliku: 273.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_a-_formularz_zgloszeniowy_jezyk_angielski.pdf, rozmiar pliku: 99.28 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_a-_formularz_zgloszeniowy_jezyk_angielski.doc, rozmiar pliku: 161.5 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_b-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_base.pdf, rozmiar pliku: 98.43 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_b-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_base.doc, rozmiar pliku: 163.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_c-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 98.93 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_c-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_core.doc, rozmiar pliku: 165 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Ankieta motywacyjna (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.pdf, rozmiar pliku: 96.71 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Ankieta motywacyjna (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.doc, rozmiar pliku: 162 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_3-_oswiadczenie_o_posiadaniu_aktualnego_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci_9.pdf, rozmiar pliku: 83.58 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_3-_oswiadczenie_o_posiadaniu_aktualnego_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci_9.02.doc, rozmiar pliku: 149 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Oświadczenie o statusie na rynku pracy (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_od_10.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 196.59 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Oświadczenie o statusie na rynku pracy (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_od_10.04.2015.doc, rozmiar pliku: 151 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_5_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf, rozmiar pliku: 81.29 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_5_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.doc, rozmiar pliku: 162 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie komputerowym (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_komputer_02.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 254.72 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie komputerowym (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_komputer_02.04.2015.doc, rozmiar pliku: 170 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie języka angielskiego (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski_9.pdf, rozmiar pliku: 103.65 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie języka angielskiego (wersja .doc
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski_9.02.doc, rozmiar pliku: 171 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_7-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf, rozmiar pliku: 89.9 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_7-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc, rozmiar pliku: 163.5 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - język angielski (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8a_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj.pdf, rozmiar pliku: 103.19 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - język angielski (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8a_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj.doc, rozmiar pliku: 198.5 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8b_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_base.pdf, rozmiar pliku: 239.91 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8b_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_base.doc, rozmiar pliku: 189.5 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8c_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 269.78 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8c_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_core.doc, rozmiar pliku: 190.5 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Lista podstawowa - j. angielski (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_jezyk_angielski_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 267 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Lista podstawowa - j. angielski (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_jezyk_angielski_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 93.72 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Lista rezerwowa - j. angielski (wersja .doc)
  (plik: lista_rezerwowa_jezyk_angielski_22_09_2015.doc, rozmiar pliku: 164.5 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Lista rezerwowa - j. angielski (wersja .pdf)
  (plik: lista_rezerwowa_jezyk_angielski_22_09_2015.pdf, rozmiar pliku: 80.57 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Lista podstawowa - ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_base_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 160.5 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Lista podstawowa - ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_base_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 407.75 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Lista podstawowa - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 152 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Lista podstawowa - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 354.22 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Lista rezerwowa - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 166.5 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Lista rezerwowa - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 287.94 KB)
  Pobierz