Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Certyfikuj swoje kompetencje

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 23 Grudnia, 2014 - 14:51, anarowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Rekrutacja do projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została zakończona.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22.09.2015 r. nastąpiła aktualizacja poniższych list w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje”:

- lista podstawowa i rezerwowa kurs języka angielskiego;

- lista podstawowa i rezerwowa kurs ECDL BASE

 

- lista podstawowa i rezerwowa kurs ECDL CORE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz załącznika nr 4. Zmienione dokumenty obowiązują od dnia 10.04.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiana dotyczy aktualizacji list uczestników. Nowy regulamin obowiązuje od 19.03.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji dotyczące kwalifikacji na kurs języka angielskiego oraz kursy komputerowe ECDL BASE i CORE w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” znajdują się na dole strony w załącznikach do pobrania.

W związku z opublikowaniem list osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że lista rezerwowa została opracowana na podstawie kolejności złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

O kolejności udziału w projekcie wszystkich osób z w/w listy będzie decydować liczba otrzymanych punktów z dokumentów rekrutacyjnych, a następnie data ich złożenia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 1 254 503,39 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 254 503,39 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2014-30.11.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w obszarze ICT wśród 310 niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 25-64 lata,  mieszkające na terenie m.st. Warszawy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie języka angielskiego lub ICT.

Łącznie 310 osób weźmie udział w  szkoleniach w tym:

- w kursie języka angielskiego – 120/240 godzin szkolenia (od 2 do 4 semestrów), zakończonym egzaminem TELC – 150 osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo),

- w kursie ECDL Base – 80 godzin szkolenia, składającego się z 4 modułów, zakończone egzaminem ECDL -120 osób

- w kursie ECDL Core – 120 godzin szkolenia, składającego się z 7 modułów, zakończone egzaminem ECDL - 40 osób.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć dokumenty rekrutacyjne, tj.: 1) formularz zgłoszeniowy, 2) ankietę motywacyjną w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń (czynny pon. – pt. w godzinach 9:00-16:00), Fundacja Aktywizacja przy ul. Narbutta 49/51 (parter) w Warszawie lub przesyłać w formie skanu na adres e-mailowy: certyfikuj@idn.org.pl. Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony. Istnieje również możliwość pobrania druków w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 10.04.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_obowiazuje_od_10.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 338.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 10.04.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_obowiazuje_od_10.04.2015.doc, rozmiar pliku: 277 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 19.03.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktualizacja_19_03_2015.pdf, rozmiar pliku: 185.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 19.03.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktualizacja_19_03_2015.doc, rozmiar pliku: 323.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf) - obowiązuje od 09.02.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_od_9.02.pdf, rozmiar pliku: 185.1 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc) - obowiązuje od 09.02.2015
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_od_9.02.2015.doc, rozmiar pliku: 281.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .pdf)
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ost.pdf, rozmiar pliku: 171.16 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja .doc)
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ost.doc, rozmiar pliku: 273.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_a-_formularz_zgloszeniowy_jezyk_angielski.pdf, rozmiar pliku: 99.28 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_a-_formularz_zgloszeniowy_jezyk_angielski.doc, rozmiar pliku: 161.5 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_b-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_base.pdf, rozmiar pliku: 98.43 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_b-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_base.doc, rozmiar pliku: 163.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_1_c-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 98.93 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Formularz zgłoszeniowy na kurs ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_1_c-_formularz_zgloszeniowy_ecdl_core.doc, rozmiar pliku: 165 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Ankieta motywacyjna (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.pdf, rozmiar pliku: 96.71 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Ankieta motywacyjna (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.doc, rozmiar pliku: 162 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_3-_oswiadczenie_o_posiadaniu_aktualnego_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci_9.pdf, rozmiar pliku: 83.58 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_3-_oswiadczenie_o_posiadaniu_aktualnego_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci_9.02.doc, rozmiar pliku: 149 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Oświadczenie o statusie na rynku pracy (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_od_10.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 196.59 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Oświadczenie o statusie na rynku pracy (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_od_10.04.2015.doc, rozmiar pliku: 151 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_5_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf, rozmiar pliku: 81.29 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_5_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.doc, rozmiar pliku: 162 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie komputerowym (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_komputer_02.04.2015.pdf, rozmiar pliku: 254.72 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie komputerowym (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_komputer_02.04.2015.doc, rozmiar pliku: 170 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie języka angielskiego (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski_9.pdf, rozmiar pliku: 103.65 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Deklaracja uczestnictwa w kursie języka angielskiego (wersja .doc
  (plik: zalacznik_nr_6-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski_9.02.doc, rozmiar pliku: 171 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_nr_7-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf, rozmiar pliku: 89.9 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_nr_7-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc, rozmiar pliku: 163.5 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - język angielski (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8a_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj.pdf, rozmiar pliku: 103.19 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - język angielski (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8a_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj.doc, rozmiar pliku: 198.5 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8b_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_base.pdf, rozmiar pliku: 239.91 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8b_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_base.doc, rozmiar pliku: 189.5 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: zalacznik_8c_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 269.78 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Umowa uczestnictwa w projekcie - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: zalacznik_8c_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_certyfikuj_ecdl_core.doc, rozmiar pliku: 190.5 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Lista podstawowa - j. angielski (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_jezyk_angielski_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 267 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Lista podstawowa - j. angielski (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_jezyk_angielski_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 93.72 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Lista rezerwowa - j. angielski (wersja .doc)
  (plik: lista_rezerwowa_jezyk_angielski_22_09_2015.doc, rozmiar pliku: 164.5 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Lista rezerwowa - j. angielski (wersja .pdf)
  (plik: lista_rezerwowa_jezyk_angielski_22_09_2015.pdf, rozmiar pliku: 80.57 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Lista podstawowa - ECDL Base (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_base_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 160.5 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Lista podstawowa - ECDL Base (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_base_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 407.75 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Lista podstawowa - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 152 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Lista podstawowa - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 354.22 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Lista rezerwowa - ECDL Core (wersja .doc)
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.doc, rozmiar pliku: 166.5 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Lista rezerwowa - ECDL Core (wersja .pdf)
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core_stan_na_24_08_2015.pdf, rozmiar pliku: 287.94 KB)
  Pobierz