Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 31 Października, 2014 - 10:01, agrabias

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IVC.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 036 969,35 EUR

Wartość budżetu projektu m.st. Warszawa:129 226,85 EUR

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 599 579,85 EUR

Wartość dofinansowania budżetu projektu m.st. Warszawa: 109 842,64 EUR

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: INTERREG IVC

Priorytet: Priorytet 1:  Innowacyjność i Gospodarka oparta na wiedzy

Działanie: Innowacje, Badania i Rozwój Technologiczny

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

Partnerzy:

1.Miasto Sofia (lider)
2.Rada Miasta Aberdeen
3.Rada Miasta Birmingham
4.Miasto Catania
5.Rada Powiatu Harghita
6.Miasto Jyväskylä
7.Agencja Rozwoju Lokalnego Sabadell
8.Park Naukowy Tartu
9.Miasto Genua
10.Miasto Eindhoven
11.Region Lazio
12. Miasto Gävle
13.Fundacja Badań Stosowanych i Komunikacji Sofia

Opis projektu:

Innowacyjne produkty i usługi to nie tylko domena sektora prywatnego. Takie założenie stało się podstawą do utworzenia międzynarodowego partnerstwa miast i regionów Unii Europejskiej i zapoczątkowało realizację projektu „CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities”. Partnerzy CCIC, w tym m. st. Warszawa, podczas 3-letniej współpracy będą dzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które pozwolą podnieść innowacyjność instytucji sektora publicznego. Czyli pozwolą usprawnić ich pracę, m. ni. poprzez wdrażanie nowych i sprawdzonych technologii (e-administracja), wspierać efektywność, przede wszystkim kosztową, funkcjonowania urzędów, poprawiać komunikację na linii administracja – obywatel, podnosić jakość usług publicznych oraz polepszać współpracę z sektorem prywatnym np. wprowadzając usprawnienia w procedurach przetargowych.

Dzięki udziałowi w ponadnarodowych spotkaniach i warsztatach każdy partner, w tym Warszawa, będzie miał okazję zapoznać się z pomysłami innych i zastanowić się nad możliwością wprowadzenia nowej jakości w swoich instytucjach i próbą przeniesienia danego rozwiązania na „swoje podwórko”.

Merytoryczna realizacja projektu oparta jest o pracę w grupach tematycznych, które będą zgłębiają poszczególne zagadnienia dotyczące innowacyjności sektora publicznego:

  • Innowacyjne instrumenty finansowe;
  • Innowacyjne zamówienia publiczne;
  • Wkład społeczeństwa obywatelskiego w innowacyjność;

Innowacje w/ze strony przedsiębiorstw publicznych.

Krótkie podsumowanie:

Analiza dobrych praktyk, udział w wizytach studyjnych wraz z ekspertami umożliwi opracowanie Regionalnego Planu Wdrożenia, na podstawie którego każdy partner projektu rozpocznie pilotażowy transfer najciekawszego i najbardziej odpowiadającego na lokalne potrzeby, innowacyjnego rozwiązania.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie nr 1322R4

Sofia, 12 marca 2012 r.

Jordanka Fandakova

Strona internetowa:

http://www.ccic-project.eu/