Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek II B od węzła Bora Komorowskiego do

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 5 Sierpnia, 2008 - 11:01, admin

Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek II B od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej

Projekt nr Z/2.14/I/1.1.1./1492/05 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 189 mln zł
Wkład własny m. st. Warszawy: 116,4 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 72,6 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Okres realizacji: 25.05.2005 r. – 15.11.2007 r.
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich
Numer złożonego wniosku: Z/2.14/I/1.1.1./1492/05

Opis projektu:

Projekt został zakończony - zgodnie z umową o dofinansowanie - w grudniu 2007 roku.

Projekt objęty umową stanowi piąty z sześciu etapów budowy całej Trasy Siekierkowskiej od węzła Czerniakowska – Beethovena do węzła Marsa. Zrealizowana inwestycja będzie stanowić istotny element Obwodnicy Miejskiej. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę sieci drogowej.
Inwestycja ma na celu przeniesienie ruchu samochodowego poza Centrum i Śródmieście, usprawnienie komunikacji gmin regionu Mazowsza z Warszawą, ułatwienie wyjazdu w kierunku wschodnim, a także usprawnienie połączeń pomiędzy europejskimi korytarzami transportowymi i przyczyni się do integracji transportu Polski z Sieciami Transeuropejskimi UE.

Powstało 16 obiektów inżynieryjnych m.in. wiadukty, tunele dla pieszych, ściany oporowe, estakady, z których najdłuższa ma ok. 730 m długości. Piesi i rowerzyści mają do dyspozycji ponad 4 km chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż drogi zamontowano ponad 5,5 km różnego rodzaju ekranów dźwiękoszczelnych (metalowych, drewnianych i przezroczystych).

Inwestycja przyniesie następujące korzyści:

 • odciążenie centrum miasta od ruchu samochodowego,
 • poprawę warunków ruchowych w obszarze warszawskiego Węzła Transportowego,
 • zmniejszenie czasu podróży,
 • likwidację wąskich gardeł i poprawę przepustowości,
 • rozwój prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i gmin regionu Mazowsza,
 • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie poziomu infrastruktury,
 • stworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej terenów, w szczególności dla rozwoju małej przedsiębiorczości,
 • wzrost dostępności dla terenu leżącego na południe od trasy Siekierkowskiej (m. in. osiedle Las),
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy prawo – i lewobrzeżną Warszawą.

Projekt „Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej” powiązany jest z projektem:

 • „Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIC węzeł Marsa – Ostrobramska”,
 • „Modernizacja Ronda Starzyńskiego”,
 • „Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP”,
 • „Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej”.