Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 18 Grudnia, 2019 - 14:13, lzelazowska

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap V (Jeziorki PKP)

Wartość projektu: 5 856 299,67 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 437 927,62 zł

Wartość dofinansowania: 3 418 372,05 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap V  (Jeziorki PKP) to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Parking naziemny na 138 samochodów osobowych (w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 40 miejsc postojowych dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Jeziorki, w rejonie ul. Karczunkowskiej. Nowy parking pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej, zapewniając możliwość dostępu do trzech różnych środków transportu publicznego – pociągu, autobusu i roweru publicznego, przede wszystkim dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola. Parking poprawi również obsługę południowej części Warszawy, w kontekście istniejącego połączenia kolejowego oraz planowanego połączenia SKM na linii Piaseczno – Legionowo.

Na terenie parkingu będzie można skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku. Ponadto, projekt przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pełne dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Realizowane działanie poprawi więc płynność ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18.12.2019 r.