Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Facebook

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 19 Października, 2017 - 14:07, agrabias

Projekt pn. „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu„Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 3 564 536 216,00 PLN (818 342 489,55 EUR)

Wartość wkładu miasta845 319 462,93 PLN (194 067 556,58 EUR)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 952 151 513,23 PLN (448 172 898,95 EUR)

Źródła finansowaniaFundusz Spójności

Program Operacyjny: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2022

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Partner: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców miasta, zwiększenie komfortu podróżowania, bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska. Projekt obejmuje wybudowanie 2 stacji w kierunku zachodnim, 3 stacji w kierunku wschodnim-północnym oraz dostawę 17 szt. taboru.

W ramach projektu zostaną wybudowane 2 stacje w kierunku zachodnim (Wola Park C-5, Powstańców Śląskich C-4), 3 stacje w kierunku wschodnim-północnym (Zacisze C-19, Kondratowicza C-20, Bródno C-21) wraz z tunelami szlakowymi, torami odstawczymi i wentylatorniami. 

Do obsługi rozbudowywanej II linii metra o odcinki 2+3, zostanie zakupiony nowy tabor w ilości 17 szt.

Dodatkowe informacje:

W dniu 03.10.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Informacje dodatkowe o budowie II linii metra w Warszawie można znaleźć na stronie Metra Warszawskiego Sp. z o.o.