Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 19 Października, 2017 - 14:07, agrabias

Projekt pn. „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 3 564 536 216,00 PLN (818 342 489,55 EUR)

Wartość wkładu miasta845 319 462,93 PLN (194 067 556,58 EUR)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 952 151 513,23 PLN (448 172 898,95 EUR)

Źródła finansowaniaFundusz Spójności

Program Operacyjny: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2022

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Partner: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców miasta, zwiększenie komfortu podróżowania, bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska. Projekt obejmuje wybudowanie 2 stacji w kierunku zachodnim, 3 stacji w kierunku wschodnim-północnym oraz dostawę 17 szt. taboru.

W ramach projektu zostaną wybudowane 2 stacje w kierunku zachodnim (Wola Park C-5, Powstańców Śląskich C-4), 3 stacje w kierunku wschodnim-północnym (Zacisze C-19, Kondratowicza C-20, Bródno C-21) wraz z tunelami szlakowymi, torami odstawczymi i wentylatorniami. 

Do obsługi rozbudowywanej II linii metra o odcinki 2+3, zostanie zakupiony nowy tabor w ilości 17 szt.

Dodatkowe informacje:

W dniu 03.10.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Informacje dodatkowe o budowie II linii metra w Warszawie można znaleźć na stronie Metra Warszawskiego Sp. z o.o.