Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49, p.paradowski

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II

Projekt pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 3 164 178 317,08  PLN (748 882 494,81 EUR)

Wartość wkładu miasta: 608 781 718,37 PLN (144 083 527,02 EUR)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 826 345 155,08 PLN (432 250 581,06 EUR)

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Okres realizacji: data zakończenia realizacji projektu po podpisaniu Aneksu 1 - 30.06.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transport Miejskiego

Partnerzy: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców miasta, zwiększenie komfortu podróżowania, bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska. Projekt obejmuje wybudowanie 3 stacji w kierunku zachodnim, 3 stacji w kierunku wschodnim-północnym oraz dostawę 13 szt. taboru.

W ramach projektu zostaną wybudowane 3 stacje w kierunku zachodnim (Płocka C-8, Młynów C-7, Księcia Janusza C-6), 3 stacje w kierunku wschodnim-północnym (Szwedzka C-16, Targówek C-17, Trocka C-18) wraz z tunelami szlakowymi, torami odstawczymi  i wentylatorniami. Na terenie Stacji Techniczno- Postojowej na Kabatach (Ursynów) zostanie wybudowana hala postojowa dla pociągów (obiekt nr 6) oraz magazyn materiałów chemicznych (obiekt nr 13a).  Do obsługi rozbudowywanej II linii metra o odcinki 3+3, zostanie zakupiony nowy tabor  w ilości 13 szt.

Dodatkowe informacje:

W dniu 23.09.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Uruchomienie 3 stacji na odcinku wschodnim-północnym - 15.09.2019 r.

Uruchomienie 3 stacji na odcinku zachodnim - 04.04.2020 r.

Zdjęcia z Dziennika Budowy

Zdjęcia z podpisania umowy (poniżej)