Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49, p.paradowski

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II

Projekt pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 3 164 178 317,08  PLN (748 882 494,81 EUR)

Wartość wkładu miasta: 608 781 718,37 PLN (144 083 527,02 EUR)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 826 345 155,08 PLN (432 250 581,06 EUR)

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Okres realizacji: data zakończenia realizacji projektu po podpisaniu Aneksu 1 - 30.06.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transport Miejskiego

Partnerzy: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców miasta, zwiększenie komfortu podróżowania, bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska. Projekt obejmuje wybudowanie 3 stacji w kierunku zachodnim, 3 stacji w kierunku wschodnim-północnym oraz dostawę 13 szt. taboru.

W ramach projektu zostaną wybudowane 3 stacje w kierunku zachodnim (Płocka C-8, Młynów C-7, Księcia Janusza C-6), 3 stacje w kierunku wschodnim-północnym (Szwedzka C-16, Targówek C-17, Trocka C-18) wraz z tunelami szlakowymi, torami odstawczymi  i wentylatorniami. Na terenie Stacji Techniczno- Postojowej na Kabatach (Ursynów) zostanie wybudowana hala postojowa dla pociągów (obiekt nr 6) oraz magazyn materiałów chemicznych (obiekt nr 13a).  Do obsługi rozbudowywanej II linii metra o odcinki 3+3, zostanie zakupiony nowy tabor  w ilości 13 szt.

Dodatkowe informacje:

W dniu 23.09.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Uruchomienie 3 stacji na odcinku wschodnim-północnym - 15.09.2019 r.

Uruchomienie 3 stacji na odcinku zachodnim - 04.04.2020 r.

Zdjęcia z Dziennika Budowy

Zdjęcia z podpisania umowy (poniżej)