Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49, admin

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Informacje dotyczące projektu:

Nazwa projektu: Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 62 543 852,65  PLN

 

Wartość wkładu miasta: 18 429 114,18  PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 44 114 738,47 PLN

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Priorytet: III Regionalny system transportowy

Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa

Okres realizacji: 2007-2011

Jednostka realizująca projekt:

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Al. Wilanowska jest jedną z głównych ulic Warszawy relacji wschód – zachód, umożliwia dojazd osobom wjeżdżającym do Warszawy od strony Konstancina do Centrum Warszawy. Przedmiotem projektu była przebudowa Al. Wilanowskiej od ul. Dolina Służewiecka do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, o długości 1,8 km.
Realizacja inwestycji obejmowała:
1.budowę dwóch jezdni na odcinku o długości około 1.800 m, po dwa pasy ruchu na wprost o szerokości 3,5 m, z poszerzeniami na zjazdach; skrzyżowania z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo lub w prawo; pas dzielący o szerokości od 2 m do 5 m. wraz z oświetleniem. Wydzielono zatoki autobusowe na przystankach, wybudowano obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi zamontowano sygnalizację świetlną.
2.przebudowę skrzyżowania z ulicą Sobieskiego wraz z budową odcinka projektowanej ul. Rzeczypospolitej stanowiącego południowy wlot skrzyżowania, budową sygnalizacji świetlnej,
3.przebudowę i regulację Potoku Służewieckiego na odc. 250 m.
4.budowę ekranów akustycznych.
5.wycinkę i nasadzenia drzew.
6.budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową węzła oczyszczania i retencji wód w rejonie skrzyżowania Al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego.