Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 28 Grudnia, 2012 - 11:43, admin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 364 779 247,06 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 206 725 906 ,69  zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2005 - 2011
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.08.2009
Beneficjent: m.st. Warszawa

Opis projektu:

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Przy pomocy naukowych narzędzi i współczesnych technik prezentacji, osoby odwiedzające Centrum Nauki Kopernik badają naturę otaczającego świata, przeprowadzają ciekawe eksperymenty oraz poznają możliwości praktycznego zastosowania nauki dla rozwoju społeczeństwa.

Centrum Nauki Kopernik wraz z sześcioma galeriami, laboratoriami, planetarium oraz otaczającym go Parkiem Odkrywców jest miejscem akcji artystycznych: koncertów, spektakli, pokazów oraz prezentacji edukacyjnych i naukowych.

Oferta Centrum skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: począwszy od małych dzieci i młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami i rodzicami, starszą młodzieżą szkolną, studentami i nauczycielami akademickimi, również z uwzględnieniem osób w wieku 15-25 lat (tzw. young adults, którzy są szczególnie wymagającą i trudną grupą odbiorców).

 

Cele projektu:

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do unikalnej oferty kulturalnej i naukowej poprzez stworzenie infrastruktury CNK.

Realizacja projektu umożliwi:

a) lepsze zrozumienie roli nauki i kultury w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa poprzez rozbudzanie
    ciekawości świata oraz wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk,

b) wzrost świadomości społeczeństwa, dotyczącego polskiego i europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego,
c) promocję wyników prac naukowych,służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu kraju,
d) zrozumienie współzależności i współdziałania nauki i sztuki w tworzeniu kultury,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży samodzielnego myślenia, nawyku stawiania pytań i poszukiwania
    odpowiedzi,

f) poszerzenie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej bazy edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia przez całe
   życie i  ostępu do wiedzy,

g) kształcenie kadr wyspecjalizowanych w komunikacji naukowej i popularyzacji nauki i techniki, upowszechnianie
    nowoczesnych metod kształcenia i popularyzacji wiedzy,

h) wzrost znaczenia Warszawy jako centrum naukowego, kulturalnego i turystycznego,
i) stworzenie nowoczesnej wizytówki Polski jako kraju inwestującego w naukę i edukację,
j) stworzenie nowych miejsc pracy.

 

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Centrum Nauki Kopernik Dane adresowe:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 596 4 100 - INFOLINIA