Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice

Increase Normal Decrease
opublikowano: Sobota, 1 Października, 2011 - 10:46, pszczesna

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacje dotyczące programu:

Wartość całkowita programu: 1 886 498,90 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 569 353,90 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:  Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Okres realizacji: 01.10.2011 - 31.12.2012
Jednostka realizująca program: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy w programie: Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"
                                       Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj"
                                       Stowarzyszenie Monopol Warszawski

 

Celem ogólnym programu społecznej rewitalizacji była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców (535 osób - 280 kobiet i 255 mężczyzn) z obszarów kryzysowych trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe) w okresie 15 miesięcy.

 

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie więzi sąsiedzkich mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w okresie 15 miesięcy.
2. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w kształtowanie najbliższego otoczenia w okresie 15 miesięcy.
3. Zwiększenie umiejętności rodzicielskich matek i ojców z terenów kryzysowych Pragi Północ i Pragi Południe korzystających ze wsparcia Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej. 
4. Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez młodych dorosłych zamieszkujących obszary kryzysowe w okresie 15 miesięcy.
5. Wzrost motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15-25 lat z obszarów kryzysowych w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.

 

Program skierowany jest do 535 osób z obszarów kryzysowych trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe), w tym:
- mieszkańców zdegradowanych obszarów, których cechuje bierność, niewykazywanie wspólnych inicjatyw, zanik więzi sąsiedzkich oraz stopniowy zanik poczucia tożsamości lokalnej;
- młodych rodziców, w tym kobiet w ciąży, samotnych rodziców borykających się z problemami wychowawczymi, a także do młodzieży przerywającej kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;
- innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od alkoholu (w remisji, po przebytej terapii) i niepełnosprawnych.

Ponadto ponad 50% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 15-25 lat, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

 

Główne działania w programie:
- rewitalizacja podwórek na terenie Pragi Południe oraz Pragi Północ,
- Kluby Młodziezowe,
- Klub Integracji Społecznej,
- Poradnia Rodzinna i Młodziezowa,
- turnieje piłkarskie,
- spotkanie taneczne,
- ogródki ekologiczne,
- gra miejska,
- punkty zwrottne.

 

Ciekawostka o programie:
W ramach programu 35 praskich podwórek odmieniło swoje oblicze przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie programu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" odbyło się dnia 17 listopada 2011 roku. Umowa została podpisana przez Pana Tomasza Pactwę, Zastępcę Dyrektora Biura Funduszy Europejskich.