Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice

Increase Normal Decrease
opublikowano: Sobota, 1 Października, 2011 - 10:46, pszczesna

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacje dotyczące programu:

Wartość całkowita programu: 1 886 498,90 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 569 353,90 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:  Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Okres realizacji: 01.10.2011 - 31.12.2012
Jednostka realizująca program: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy w programie: Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"
                                       Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj"
                                       Stowarzyszenie Monopol Warszawski

 

Celem ogólnym programu społecznej rewitalizacji była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców (535 osób - 280 kobiet i 255 mężczyzn) z obszarów kryzysowych trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe) w okresie 15 miesięcy.

 

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie więzi sąsiedzkich mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w okresie 15 miesięcy.
2. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w kształtowanie najbliższego otoczenia w okresie 15 miesięcy.
3. Zwiększenie umiejętności rodzicielskich matek i ojców z terenów kryzysowych Pragi Północ i Pragi Południe korzystających ze wsparcia Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej. 
4. Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez młodych dorosłych zamieszkujących obszary kryzysowe w okresie 15 miesięcy.
5. Wzrost motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15-25 lat z obszarów kryzysowych w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.

 

Program skierowany jest do 535 osób z obszarów kryzysowych trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe), w tym:
- mieszkańców zdegradowanych obszarów, których cechuje bierność, niewykazywanie wspólnych inicjatyw, zanik więzi sąsiedzkich oraz stopniowy zanik poczucia tożsamości lokalnej;
- młodych rodziców, w tym kobiet w ciąży, samotnych rodziców borykających się z problemami wychowawczymi, a także do młodzieży przerywającej kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;
- innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od alkoholu (w remisji, po przebytej terapii) i niepełnosprawnych.

Ponadto ponad 50% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 15-25 lat, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

 

Główne działania w programie:
- rewitalizacja podwórek na terenie Pragi Południe oraz Pragi Północ,
- Kluby Młodziezowe,
- Klub Integracji Społecznej,
- Poradnia Rodzinna i Młodziezowa,
- turnieje piłkarskie,
- spotkanie taneczne,
- ogródki ekologiczne,
- gra miejska,
- punkty zwrottne.

 

Ciekawostka o programie:
W ramach programu 35 praskich podwórek odmieniło swoje oblicze przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie programu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" odbyło się dnia 17 listopada 2011 roku. Umowa została podpisana przez Pana Tomasza Pactwę, Zastępcę Dyrektora Biura Funduszy Europejskich.