Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 14 Grudnia, 2020 - 15:31, agrabias

Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility)

Projekt pn. „ Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Instytucja wdrażająca z ramienia KE: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency – INEA)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 171 897 EUR

Maksymalna wysokość dotacji: 2 085 949 EUR

Wartość wkładu miasta:  2 085 948 EUR

Wartość całkowita projektu:  21 999 965 PLN

Źródła finansowania: Instrument finansowy „Łącząc Europę” – Connecting Europe Facility (CEF – Transport)

Okres realizacji: 26.02.2020 r. – 30.06.2023 r.

Jednostki realizujące projekt: Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. i Zarząd Transportu Miejskiego

Cel i zakres projektu:

Celem projektu jest przygotowanie analizy możliwości rozwoju zintegrowanej sieci transportowej w warszawskim węźle miejskim sieci bazowej TEN-T z myślą o usprawnieniu połączeń komunikacyjnych z węzłami przesiadkowymi dla dalekobieżnego transportu kolejowego i autobusowego, a pośrednio również lotniczego (połączenia kolejowe z Lotniskiem Chopina w Warszawie i Portem Lotniczym Warszawa-Modlin). Koncepcja oparta będzie na rozbudowie sieci metra i stworzeniu multimodalnych węzłów przesiadkowych Warszawa-Centrum i Warszawa-Wschód w rejonie następujących stacji kolejowych:

  • Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście, obsługujących dalekobieżne i podmiejskie połączenia kolejowe, komunikację metra (linia metra M1), połączenia autobusowe i tramwajowe, w tym połączenia z portami lotniczymi,
  • Warszawa Wschodnia, która obsługuje dalekobieżne i podmiejskie połączenia kolejowe i autobusowe, w tym połączenia z portami lotniczymi, połączenia tramwajowe i planowaną nową linię metra M3.

Dofinansowany projekt obejmuje realizację prac studyjnych, dokumentacji i analiz związanych z rozbudową sieci multimodalnego transportu publicznego w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T i usprawnieniem połączeń pomiędzy węzłami przesiadkowymi transportu dalekobieżnego w oparciu o sieć metra, dzięki utworzeniu brakujących połączeń i udogodnień komunikacyjnych.

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną następujące dokumenty, studia i analizy:

  • Studium rozwoju systemu metra w Warszawie - analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego układu sieci metra,
  • Dokumentacja przedprojektowa oraz projekty budowlane dla stacji A12 (Plac Konstytucji) oraz A16 (Muranów) linii metra M1 w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej,
  • Analiza technicznej możliwości powiązania stacji metra Centrum linii M1 z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna,
  • Studium techniczne linii metra M3 wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – PRAGA,
  • Studium techniczne budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa – Wschód.