Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 2 Listopada, 2020 - 08:52
Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Środa, 21 Października, 2020 - 16:29
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management - Yerevan, Warsaw, Tirana)

Czytaj dalej
Czwartek, 24 Września, 2020 - 13:42
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu

Czytaj dalej
Czwartek, 17 Września, 2020 - 15:23
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 21 Lipca, 2020 - 13:59
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Czytaj dalej
Czwartek, 9 Lipca, 2020 - 09:18
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Czytaj dalej
Piątek, 14 Lutego, 2020 - 10:54
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy

Projekt pn. Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 15:33
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 13:39
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Środa, 18 Grudnia, 2019 - 14:13
Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj dalej
Środa, 9 Października, 2019 - 14:44
„Housing first - najpierw mieszkanie”

Opis najważniejszych założeń projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”

Czytaj dalej
Piątek, 27 Września, 2019 - 12:30
Sami-dzielni

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Atalaya

Czytaj dalej
Wtorek, 30 Lipca, 2019 - 09:10
Żłobki na start - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 30 Lipca, 2019 - 09:10
Żłobki na start - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Środa, 24 Lipca, 2019 - 11:35
Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem projektu Rumourless Cities w Sieci Transferu URBACT finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Czytaj dalej