Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Kontakt

Increase Normal Decrease
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Dane adresowe:
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1904
Dane kontaktowe:
tel.: 22 443 07 50/51/52
fax: 22 443 07 98

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:

 1. wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
 2. informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
 3. nadzór nad procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, o których mowa w pkt 1;
 4. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
 6. nadzór nad projektami realizowanymi przez biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,  finansowanymi ze środków funduszy europejskich;
 7. realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla wybranych projektów inwestycyjnych i społecznych, w tym projektów interdyscyplinarnych i projektów międzynarodowych, realizowanych w Urzędzie;
 8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w szczególności
  w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków funduszy europejskich;
 9. organizacja procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
 10. współpraca przy realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, w szczególności współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi;
 11. przygotowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy.