Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – nabory

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 10 Marca, 2016 - 08:30, agrabias
Sporządził: Karolina Medyk

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – start pierwszych naborów wniosków

Po raz pierwszy m.st. Warszawa oraz 39 podwarszawskich gmin mogą razem pozyskiwać środki  z funduszy europejskich na realizację wspólnych projektów. Już w pierwszym kwartale bieżącego roku wnioskodawcy z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli ubiegać się o blisko 265 mln złotych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ogłoszono właśnie pierwsze konkursy na projekty ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jest to szansa dla gmin funkcjonalnie powiązanych z Warszawą na realizację przedsięwzięć, które wpisują się w gminne potrzeby, a zarazem potrzeby całego obszaru funkcjonalnego. Wszystkie samorządy gminne (a dla części alokacji także inne podmioty) z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą więc aplikować w ogłoszonej pierwszej turze konkursów. Liderem partnerstwa w celu realizacji instrumentu ZIT jest m.st. Warszawa, które po uzyskaniu desygnacji w zakresie tego instrumentu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli stało się podmiotem współuczestniczącym w systemie regionalnego programowania i wydatkowania funduszy unijnych. Od lutego 2016 roku gminy współtworzące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, a także wybrane podmioty prowadzące działalność na ich terenie, mają możliwość ubiegania się o środki w ramach konkursów:·          

Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 14,1 mln PLN. W ramach konkursu wspierane będą projekty mające na celu kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz kreowanie właściwych postaw i umiejętności u dzieci i młodzieży.         

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 185,9 mln PLN. W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Przypominamy również, że z końcem marca 2016 roku uruchomiony zostanie nabór wniosków:

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegowanych Inwestycji Terytorialnych – parkingi „Parkuj i Jedź”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 64,9 mln PLN. W ramach konkursu wspierane będą projekty zakładające budowę/przebudowę węzłów przesiadkowych, a także systemów ,,Parkuj i Jedź”.  

Więcej informacji na temat naborów:www.omw.um.warszawa.pl, www.funduszedlamazowsza.eu