Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na wyłonienie operatora projektu pilotażowego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 1 Października, 2018 - 15:21, jkrzyzanowski

Przedmiotem zapytania ofertowego było wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi działania pilotażowe w ramach projektu „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”. Działania będą obejmować realizację spotkań i warsztatów jak i opracowanie trzyletniego planu zarządzania Centrum Kreatywności Nowa Praga.

W wyznaczonym terminie tj. do 28 września 2018r. do godz.16:00 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym zamówienie nie zostaje udzielone.