Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na stworzenie rollupów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Lutego, 2019 - 14:54, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie dziewięciu sztuk rollupów i dwóch sztuk ścianek wystawienniczych według poniższej specyfikacji:

 

    1) 4 sztuki rollupów dla Centrum Przedsiębiorczości Smolna w wersji polskiej

- przygotowanie według projektów Zamawiającego,

- format 100 x 200 cm w orientacji pionowej,

- kolorowy nadruk na planszy jednostronny,

- trwały nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne

- materiał: biała tkanina powlekana dwustronnie PVC z czarnym ekranem nieprzepuszczającym światła, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i działanie promieni UV, gramatura min. 440 g./m2, materiał bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału,

- umocowany na stabilnym, wzmocnionym, odpornym na warunki atmosferyczne stojaku o wadze min. 3 kg do max. 4 kg, z dwiema stopkami, w pełni wykonanym z grubego, pełnego aluminium,

- kaseta aluminiowa z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki,

- każdy rollup zapakowany będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

    2) 3 sztuki rollupów dla Centrum Przedsiębiorczości Smolna w wersji angielskiej

- przygotowanie według projektów Zamawiającego,

- format 100 x 200 cm w orientacji pionowej,

- kolorowy nadruk na planszy jednostronny,

- trwały nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne

- materiał: biała tkanina powlekana dwustronnie PVC z czarnym ekranem nieprzepuszczającym światła, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i działanie promieni UV, gramatura min. 440 g./m2, materiał bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału,

- umocowany na stabilnym, wzmocnionym, odpornym na warunki atmosferyczne stojaku o wadze min. 3 kg do max. 4 kg, z dwiema stopkami, w pełni wykonanym z grubego, pełnego aluminium,

- kaseta aluminiowa z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki,

- każdy rollup zapakowany będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

    3) 1 rollup dla Centrum Kreatywności Targowa w wersji polskiej

- przygotowanie według projektu Zamawiającego,

- format 100 x 200 cm w orientacji pionowej,

- kolorowy nadruk na planszy jednostronny,

- trwały nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne

- materiał: biała tkanina powlekana dwustronnie PVC z czarnym ekranem nieprzepuszczającym światła, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i działanie promieni UV, gramatura min. 440 g./m2, materiał bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału,

- umocowany na stabilnym, wzmocnionym, odpornym na warunki atmosferyczne stojaku o wadze min. 3 kg do max. 4 kg, z dwiema stopkami, w pełni wykonanym z grubego, pełnego aluminium,

- kaseta aluminiowa z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki,

- każdy rollup zapakowany będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

    4) 1 rollup dla Centrum Kreatywności Targowa w wersji angielskiej

- przygotowanie według projektu Zamawiającego,

- format 100 x 200 cm w orientacji pionowej,

- kolorowy nadruk na planszy jednostronny,

- trwały nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne

- materiał: biała tkanina powlekana dwustronnie PVC z czarnym ekranem nieprzepuszczającym światła, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę i działanie promieni UV, gramatura min. 440 g./m2, materiał bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału,

- umocowany na stabilnym, wzmocnionym, odpornym na warunki atmosferyczne stojaku o wadze min. 3 kg do max. 4 kg, z dwiema stopkami, w pełni wykonanym z grubego, pełnego aluminium,

- kaseta aluminiowa z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki,

- każdy rollup zapakowany będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

    5) 1 ścianka wystawiennicza dla Centrum Przedsiębiorczości Smolna

- przygotowanie według projektu Zamawiającego,

- format ok. 300 x 200 cm, orientacja pozioma,

- typ ścianki – tekstylny z oświetleniem ledowym

- wydruk kolorowy, dwustronny na tkaninie poliestrowej, metodą sublimacji

- kształt zaokrąglony w łuk

- elementy ścianki wykonane z aluminium (wzmocniona aluminiowa konstrukcja), umożliwiające łatwy montaż bez narzędzi - wykonaną na materiale grafikę zakłada się na aluminiowe ramy i zapina na suwak,

- stabilność konstrukcji aluminiowej

- ścianka zapakowana będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

    6) 1 ścianka wystawiennicza dla Centrum Kreatywności Targowa

- przygotowanie według projektu Zamawiającego,

- format ok. 300 x 200 cm, orientacja pozioma,

- typ ścianki – tekstylny z oświetleniem ledowym

- wydruk kolorowy, dwustronny na tkaninie poliestrowej, metodą sublimacji

- kształt zaokrąglony w łuk

- elementy ścianki wykonane z aluminium (wzmocniona aluminiowa konstrukcja), umożliwiające łatwy montaż bez narzędzi - wykonaną na materiale grafikę zakłada się na aluminiowe ramy i zapina na suwak,

- stabilność konstrukcji aluminiowej

- ścianka zapakowana będzie w torbę transportową z uchwytem, umożliwjającą łatwy transport i przechowywanie

 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zmawiający ma prawo zgłosić uwagi do realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie musiał uwzględnić w ciągu 2 dni od dnia ich otrzymania.  

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

- oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- oferta została podpisana;

- oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

- oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

- do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;

- do oferty dołączono załączniki poświadczające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.

- Wykonawca udzieli na wykonane produkty 24 miesięcznej gwarancji

 

Wymagane załączniki i dokumenty do oferty:

1)       Specyfikacja rollupów i ścianek wystawienniczych

2)       Portoflio firmy (ukazujące wykonane dotychczas realizacje wraz z 6 referencjami) 

 

4. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Cena brutto oferty - 100%.

 

Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

•      zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).

•      gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

 

5. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:

1)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: eszymanska@um.warszawa.pl lub

2)       pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4,
00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

 

Termin składania ofert: do 25 lutego 2019 r. do godz. 16.00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_rollup.pdf, rozmiar pliku: 1902.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal_nr_2_oswiadczenia_wykonawcy.docx, rozmiar pliku: 13.24 KB)
  Pobierz