Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. organizacji dwóch imprez plenerowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 18 Lipca, 2019 - 14:22, agrabias
Sporządził: Lidia Janicka

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kompleksowa organizacja imprez plenerowych „Piknik Europejski”„Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”, które odbędą się w dniach 7-8.09.2019 na terenie Skweru I Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann.  

KONTEKST ZAMÓWIENIA:
„Piknik Europejski” organizowany jest w dn. 7 września 2019 r. przez Biuro Funduszy Europejskich  i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu pn.: „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Celem ww. imprezy plenerowej jest zaprezentowanie oferty społecznej oraz kulturalno–edukacyjnej instytucji, realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich. Dzięki licznym pokazom, prezentacjom i animacjom, mieszkańcy Warszawy i okolic, turyści odwiedzający imprezę będą mogli bezpośrednio przekonać się o pozytywnym wpływie, jakie fundusze europejskie wywierają na rozwój instytucji, z których społeczeństwo czerpie korzyści na co dzień. Wydarzenie dedykowane jest szczególnie rodzinom z dziećmi. Dorośli zainteresowani tematyką europejską będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji świadczonych przez miejskie i regionalne punkty informacyjno-doradcze, a dzieci będą mogły wziąć udział w licznych konkursach, animacjach i zabawach. Do udziału w wydarzeniu
i zaprezentowaniu swoich dokonań zaproszone zostaną podmioty realizujące działania na terenie metropolii warszawskiej m.in.: Gminy sąsiadujące z Warszawą, Dzielnice Urzędu m.st. Warszawy, stołeczne instytucje kultury (np. Centrum Nauki Kopernik, teatry, Metro, Tramwaje, itp.) oraz inne jednostki realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

„Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny” organizowany jest w dn. 8 września 2019 r. przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Podczas wydarzenia prezentowana jest oferta organizacji pozarządowych, działających w sferze oświaty i wychowania na terenie Warszawy. Około 30 organizacji przygotuje dla dzieci, młodzieży i rodziców interaktywne zajęcia, gry, animacje i warsztaty
z różnych dziedzin wiedzy, od nauk przyrodniczych po humanistyczne; nie zabraknie efektownych pokazów naukowych, zmagań sportowych oraz zajęć artystycznych. Z oferty pikniku będzie mógł skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec Warszawy.
Planowane wydarzenia nie będą miały charakteru imprezy masowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WSPÓLNE DLA WYDARZEŃ, ODBYWAJACYCH SIĘ W DNIACH 7-8 WRZEŚNIA 2019:

I.1  Zapewnienie namiotów:
a)    Zapewnienie 36 namiotów wraz z podłogą tak, by każdy namiot miał powierzchnię 9m2: pojedyncze, namioty wolnostojące z bocznymi  ścianami o wymiarach 3x3m lub namioty podwójne o wymiarach 3x6m wraz z kompleksową obsługą techniczną podczas montażu, demontażu jak i w trakcie trwania imprezy. Namioty muszą spełniać następujące warunki:

 • 4 ściany boczne umożliwiające szczelne zamknięcie namiotu (min. jedna ze ścian otwarta na czas wydarzenia);
 • poszycie koloru białego, wykonane z materiału nieprzemakalnego, odpornego na warunki  atmosferyczne; poszycie namiotów czyste i estetyczne (bez usterek, przebarwień, wad);
 • podłoga stanowiąca stabilną podstawę konstrukcyjną, umożliwiająca posadowienie namiotu na trawie z uwzględnieniem nierówności terenu;
 • stabilna konstrukcja namiotu wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne;

Wykonawca oznakuje namioty tabliczkami przekazanymi przez Zamawiającego (zalaminowana kartka A4 z dziurkami do przytwierdzenia)
b)    Część zaproszonych instytucji rozstawi ok. 8 namiotów we własnym zakresie. Informacja o dokładnej ilości jak i wielkości tych namiotów zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem montażu.

Poglądowa lokalizacja namiotów w dniu 7 i 8 września 2019 roku wskazana jest na załączonej mapie. Lokalizacja namiotów w poszczególne dni ulegnie niewielkim modyfikacjom z uwagi na konieczność złożenia ok. 10 namiotów przed Multimedialnym Pokazem Fontann zaczynającym się w dniu 7 września o 20:30 i ponownego ich rozłożenia po godz. 23:00, po zakończeniu pokazu. Dokładny plan lokalizacyjny zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej do dnia 30.08.2019 roku. Wjazd samochodów technicznych odbywać się będzie ulicą Rybaki od ul. Sanguszki.

I.2 Zapewnienie wyposażenia każdego namiotu dostarczonego przez Wykonawcę oraz namiotów własnych instytucji wymienionych w pkt I.1a) i I.1b) w minimum:

 • 3 składane stoły o wymiarach min. 60x120 cm
 • 6 składanych krzeseł 
 • dostęp do min. 1 gniazda z prądem w każdym namiocie

Wszystkie ww. meble powinny być w tym samym kolorze, w bardzo dobrym stanie technicznym, czyste, nie stanowiące zagrożenia dla użytkowników. Przed rozpoczęciem imprezy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej liczbie wymaganych stołów
i krzeseł w każdym namiocie.

I.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną z agregatów prądotwórczych o mocy dostosowanej do potrzeb miasteczka namiotowego obejmującego wszystkie namioty wymienione w pkt I.1a) i I.1b) oraz samochód - Mobilne Centrum Słuchu. Do Wykonawcy należy zapewnienie obsługi uprawnionego elektryka w trakcie montażu i demontażu urządzeń elektrycznych oraz dyżuru podczas imprezy, a także zaopatrzenie namiotów w czynne  gniazdka elektryczne, montaż i demontaż zabezpieczenia okablowania oraz zapewnienie i montaż najazdów na kable elektryczne. Najazdy powinny zostać ułożone wzdłuż całego okablowania przechodzącego przez teren dostępny dla publiczności. Szacowana maksymalna powierzchnia  miasteczka namiotowego to ok. 5000m2. Wykonawca wykona montaż okablowania i jego zabezpieczenia w porozumieniu z Zamawiającym w dniu
6 września 2019 roku do godz. 18:00.

I.4 Zapewnienie obsługi technicznej w dniach 7 i 8 września 2019 roku w trakcie wszystkich montaży, demontaży i podczas trwania imprez. Obsługa techniczna będzie odpowiedzialna za bieżącą sprawność techniczną namiotów wraz ze stołami i krzesłami oraz innych sprzętów zapewnianych przez Wykonawcę. Ze względu na plenerowy charakter wydarzeń i możliwość wystąpienia zmiennych warunków atmosferycznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w razie potrzeby, bieżących napraw sprzętu podczas trwania imprezy Podczas montażu miasteczka jak i podczas zmiany usytuowania części namiotów z dnia
7 na 8 września, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22:00 do 6:00.

I.5  Zorganizowanie zaplecza sanitarnego, tj. zapewnienie dostępu do 8 przenośnych toalet: 6 toalet „typu standard” oraz 2 toalet dla niepełnosprawnych (2 toalety będą zamykane na klucz i przeznaczone na wyłączny użytek organizatorów oraz przedstawicieli instytucji obecnych podczas imprezy plenerowej). Toalety muszą być wyposażone w umywalkę
z wodą, papier toaletowy, jednorazowe podkładki na sedes, ręczniki papierowe w celu wytarcia rąk, kosz na śmieci. Dodatkowo Wykonawca zapewni 6 wolnostojących umywalek plenerowych. Stan toalet i umywalek powinien być na bieżąco monitorowany tak, by zagwarantować ich czystość i pełną funkcjonalność w godzinach trwania imprez (uzupełnianie/opróżnianie toalet jak i ich wyposażenia powinno odbywać się wg bieżącego zapotrzebowania podczas trwania imprezy). Toalety oraz umywalki rozmieszczone zostaną na terenie imprezy wg planu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia 30.08.2019 roku.

I.6  Zapewnienie serwisu sprzątającego teren imprez w trakcie ich trwania i po ich zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie imprezy plenerowej od momentu rozpoczęcia wydarzenia aż do zakończenia demontażu wszystkich urządzeń związanych z tym konkretnym wydarzeniem. W tym celu Wykonawca zapewni odpowiednią ilość przenośnych koszy na śmieci, które będzie regularnie opróżniał w trakcie imprezy oraz niezbędny sprzęt i środki czystości. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych
z terenu imprezy. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia będzie starał się minimalizować negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne, wszelki montaż i demontaż odbędzie się z pełnym poszanowaniem roślinności (niedopuszczalne jest łamanie gałęzi, mocowanie lub opieranie jakiegokolwiek sprzętu o drzewa, tworzenie kolein na trawie, wjazd i postój samochodów na trawie).   

I.7 Zapewnienie dziennej i nocnej ochrony wydarzeń, składającej się z:

 • min. 6 pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony, pełniących dyżur na terenie miasteczka namiotowego od godz.: 18:00 w piątek 06.09.2019 do godz. 10:00 w sobotę 07.09.2019 r. oraz od godz. 18:00 do godz. 11:00 w niedzielę, 08.09.2019 r.
 • min. 8 pracowników ochrony pełniących dyżur w godzinach trwania imprez plenerowych, tj. od godz. 10:00 do 18:00 w sobotę, 07.09.2019 r. oraz od godz. 11:00 do 17:00 w niedzielę.

Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w taśmę ostrzegawczą i przenośne pachołki drogowe, które umożliwią wygrodzenie i zabezpieczenie terenu np. zarezerwowanie przestrzeni, na której ma stanąć pojazd Mobilnego Centrum Słuchu oraz odgrodzenie terenu po zakończeniu imprez tak, by bezpiecznie na teren mogły wjechać samochody dostawcze po odbiór materiałów. Po stronie Wykonawcy będzie również obowiązek zabezpieczenia zielonych, roślinno-kwiatowych nasadzeń, poprzez ich wygrodzenie
i nadzór, by nie były deptane i niszczone.

I. 8 Zapewnienie przez Wykonawcę jednego patrolu ratowniczego i zespołu podstawowego typu „P” na czas trwania imprez.

I.9 Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej dostawy sprzętu objętego zamówieniem oraz obsługi technicznej wszelkich elementów niezbędnych do prawidłowej
i profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia.

II. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA WYŁĄCZNIE „PIKNIKU EUROPEJSKIEGO”, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 7 WRZEŚNIA 2019:

II.1 Dodatkowe wyposażenie miasteczka namiotowego:
Na terenie przeznaczonym na animacje i zabawy dla dzieci, Wykonawca zapewni 15 parasoli przeciwsłonecznych i 30 leżaków, lub alternatywnie innych siedzisk, które muszą zostać zaakceptowane przez  Zamawiającego.   

II.2 Zorganizowanie przestrzeni scenicznej o wymiarach 4x6 m i max wysokości podestów scenicznych do 60 cm. Przy przestrzeni scenicznej Wykonawca zapewni nagłośnienie:
min. 6 mikrofonów bezprzewodowych, min. 6 mikrofonów bezprzewodowych nagłownych, min. 4 głośniki o mocy dostosowanej do przestrzeni plenerowej, odtwarzacz CD
z możliwością odtwarzania plików w formacie mp3, itp. Sprzęt będzie służył nagłośnieniu wydarzeń odbywających się w przestrzeni scenicznej zgodnie z programem, oraz będzie do dyspozycji zespołu animacyjnego i przedstawicieli instytucji obecnych na imprezie. Sprzęt musi być sprawny i niezawodny. Nad nagłośnieniem czuwać będzie obsługa techniczna.
Na zapleczu sceny powinien zostać ustawiony dodatkowy namiot, pełniący funkcję „garderoby”.

II.3 Zorganizowanie i przeprowadzenie zabaw animacyjnych i edukacyjnych podczas „Pikniku  Europejskiego”, poświęconych w szczególności tematyce europejskiej, zgodnie
z zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Atrakcje będą adresowane do rodzin z dziećmi w wieku od 2 do 16 lat.
    W związku z powyższym, Wykonawca zapewni:

 • Stanowiska animacyjne dla dzieci: min. 6 plastikowych stoliczków dla dzieci, 30 krzesełek dla dzieci, min. 6 parasoli przeciwsłonecznych. Sprzęt powinien być czysty, zadbany, bez żadnych usterek, parasole muszą być stabilne, niezagrażające zdrowiu i życiu uczestników i bezpiecznie przymocowane do trawiastego podłoża.
 • Doświadczony zespół animacyjny (min. 8 osób, prowadzących animacje w godz. 10:00 – 18:00), który zorganizuje następujące atrakcje:

a)    Malowanie twarzy (flagi, zwierzątka, etc.).
b)    Robienie wielkich baniek mydlanych.
c)    Wykonywanie figur z dmuchanych balonów.
d)    Zabawy chustą animacyjną.
e)    Malowanie rękami eko-farbami np. na szarym kartonie.
f)    Stemplowanie, przygotowywanie origami lub inne twórcze zajęcia edukacyjne.
g)     Mini-olimpiada sportowa (zadania sprawnościowe dla dzieci i młodzieży, np. wyścigi w workach, hula-hop, skakanka, guma do skakania, rzut do celu, tor przeszkód, itp.).
h)     Quiz dla młodzieży i dorosłych z wiedzy o Unii Europejskiej (w tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy „Europejskie Koło Fortuny” wraz z listą pytań do koła, na którym uczestnik wylosowuje Państwo, z którym związane będą pytania).
i)    Quiz dla dzieci dotyczący znajomości symboli i postaci z bajek z różnych Państw  członkowskich UE (pytania do Quizu dostarczy Wykonawcy Zamawiający).
j)    Min. 2 gigantyczne gry planszowe i plenerowe, np. mega szachy, chińczyk gigant, kręgle, klocki, itp.
k)    Przebranie się jednego z animatorów za Maskotkę UE – Syriusza i spacer po terenie imprezy, w celu umożliwienia zrobienia pamiątkowych zdjęć z Syriuszem – min. 4 razy po 30 min. w ciągu trwania imprezy. Strój zostanie udostępniony przez Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi szczegółowy program animacji do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zapewnia uregulowanie wszelkich opłat wymaganych z tytułu praw autorskich
i praw pokrewnych, w tym opłacenie ZAIKS, a także kosztów pokrewnych zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa (w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas trwania całej imprezy.
W celu dobrej identyfikacji, zespół animacyjny powinien być ubrany w jednolite koszulki (np. z napisem ANIMATOR). Stroje powinny być czyste, schludne, bez logotypów producenta. Zaopatrzenie zespołu animacyjnego w materiały niezbędne do prowadzenia ww. animacji leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały używane przez zespół animacyjny powinny posiadać atesty bezpieczeństwa.
     
Wykonawca wskaże jednego z animatorów, z predyspozycjami i doświadczeniem do pełnienia roli Konferansjera. Osoba ta, korzystając z nagłośnionej przestrzeni scenicznej, będzie informowała uczestników o kolejnych punktach programu i atrakcjach, które będą się odbywać na terenie miasteczka i w namiotach poszczególnych instytucji.

II.4 Drobne materiały promocyjne i potykacze reklamowe:
a)    Z uwagi na przeprowadzane w ramach animacji konkursy i quizy, Wykonawca wykonana
i dostarczy na teren wydarzenia następujące materiały promocyjne dla najmłodszych uczestników imprezy, oznakowane logotypem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa:

 • 500 piłeczek antystresowych w kolorze niebieskim lub żółtym, oznaczonych logotypem Europe Direct – Warszawa w jednym kolorze (piłeczki wykonane z pianki, średnica 6 cm (+/- 0,5 cm)
 • 500 niebieskich balonów w rozmiarze min. 12” (wraz z mocującymi uchwytami i patykami) z logo Europe Direct – Warszawa w białym kolorze; balony będą nadmuchiwane przez Wykonawcę w trakcie trwania imprezy
 • 500 niebieskich jo-jo o średnicy 5 cm (+/- 0,5 cm) z logo Europe Direct – Warszawa w białym kolorze

Zamawiający przekaże Wykonawcy logo Punktu Europe Direct – Warszawa w formacie pdf. Wykonawca przed realizacją tej części zamówienia przedstawi Zamawiającemu wizualizację / egzemplarz próbny materiałów promocyjnych wraz z naniesionym logotypem Punktu Europe Direct – Warszawa w celu uzyskania ostatecznej akceptacji. Wykonawca dostarczy ww. materiały promocyjne na godz. 9:00 w dn. 07.09.2019 do namiotu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

b)  Wykonawca zapewni 10 „potykaczy reklamowych”, w których prezentowane będą plakaty promujące wydarzenie w formacie A2. Plakaty zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

III. Inne istotne warunki zamówienia:
1.    Wykonawca na etapie składania oferty uzupełni szczegółowy cennik poszczególnych elementów zamówienia znajdujący się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – formularzu ofertowym.
2.    Pracownicy montujący i obsługujący urządzenia, a także wszyscy inni pracownicy zaangażowani w organizację wydarzenia muszą być odpowiednio przeszkoleni. Odpowiedzialność za stan techniczny oraz posiadanie atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji programu imprezy leży po stronie Wykonawcy.
3.    Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia najwyższej jakości wykonywanej pracy
i przestrzegania wszelkich założeń zaproponowanych w ofercie.
4.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas imprezy plenerowej, wynikające z winy Wykonawcy lub osób obsługujących imprezę.
5.    Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania materiałów wykonanych w ramach Zamówienia zgodnie z zaleceniami i akceptacją Zamawiającego.
6.     Wykonawca wskaże kontakt telefoniczny i mailowy do koordynatora imprezy - osoby odpowiedzialnej za koordynację wszystkich prac objętych zamówieniem.
7.    Kwestie związane z rozplanowaniem ustawienia namiotów i zorganizowania animacji dla  dzieci Wykonawca będzie konsultował każdorazowo z Zamawiającym.
8.    Uzyskanie zgody na rezerwację i zajęcie terenu oraz podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego terenu wynajętego na imprezę leży po stronie Zamawiającego.
9.     Wszelkie zgody na powstanie pełnej infrastruktury imprezy jak również wjazdu na teren
w trakcie montaży, demontaży i trwania imprezy leżą po stronie Zamawiającego.
10.    Wykonawca za realizację powyżej opisanego przedmiotu zamówienia wystawi dwie faktury w podziale na:
a)    działania dotyczące organizacji „Pikniku Europejskiego” w sobotę, 7 września 2019 (1/2 kosztów wspólnych, opisanych  w pkt I.1–I.9 oraz koszty z pkt II.1–II.4),
b)    działania dotyczące organizacji „Warszawskiego Pikniku Edukacyjnego”
w niedzielę, 8 września 2019 r. (1/2 kosztów wspólnych dotyczących przedmiotu zamówienia  opisanego w pkt I.1–I.9).

IV. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem:  

 • piątek, 06.09.2019 r. godz. 8:00 – 18:00 montaż miasteczka namiotowego
 • sobota, 07.09.2019 r. godz. 10:00 – 18:00 - impreza plenerowa „Piknik Europejski” 
 • sobota, 07.09.2019 r. godz. 18:00 – 19:30 - demontaż części namiotów tak, by nie kolidowały z wieczornym multimedialnym pokazem fontann
 • sobota, 07.09.2019 r. od godz. 22:30 – niedziela 08.09.2019 do godz. 9:30 - czas na zmodyfikowanie ilości i lokalizacji namiotów wraz z wyposażeniem i podłączeniem do prądu
 • niedziela, 08.09.2019 r. godz. 11:00 – 17:00 - impreza plenerowa „Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”
 • niedziela, 08.09.2019 r. po godz. 17:00 – demontaż miasteczka namiotowego

V. Warunki udziału w postepowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 5 (pięć) usług, polegających na kompleksowej organizacji imprez plenerowych dla szerokiego grona publiczności,
w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, promocyjnym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym. Powyższe usługi wskazane zostaną przez Wykonawcę
w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń.

VI. Kryteria oceny ofert:
Pc – Cena – waga 100%

VII. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

                                     Oferta o najniższej  cenie
Liczba punktów =  ---------------------------------------------- 100 x 100%
                                         Cena oferty badanej

VIII. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Nie dotyczy.

IX. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25.07.2019 r.
W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 25.07.2019.

X.  Warunki zmiany umowy: Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

XI.  Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Oferenci będący osobami prawnymi na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XIII. Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego zawiera klauzulę informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

XIV. Ofertę prosimy przesłać na adres:
Adres pocztowy:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Kompleksowa organizacja imprez plenerowych „Piknik Europejski” i  „Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”
Sekretariat Biura czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Mail:
europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
W tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty.
Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Lidia Janicka, tel. (+48) 22 443-02-26.

                        
Załączniki:
1.    Załącznik nr 1 – formularz 0fertowy
2.    Załącznik nr 2 – oświadczenie osoby fizycznej, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
3.    Załącznik nr 3 – oświadczenie osoby prawnej
4.    Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna
5.    Załącznik nr 5 – mapki sytuacyjne miasteczka namiotowego w dniach 7 i 8 września 2019 roku

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - impreza plenerowa 2019
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_impreza_plenerowa_2019.pdf, rozmiar pliku: 6840.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_1_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 64.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 i 3 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_2_i_3_do_zapytania_ofertowego.docx, rozmiar pliku: 19.1 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik 4 RODO_Klauzula_informacyjna_zgoda
  (plik: zalacznik_4_rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, rozmiar pliku: 97.83 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załacznik nr 5 Mapa_rozstawienie_BE
  (plik: zalacznik_nr_5_mapa_rozstawienie_be.pdf, rozmiar pliku: 1355.58 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załacznik nr 5 Mapa_rozstawienie_BFEiPR
  (plik: zalacznik_nr_5_mapa_rozstawienie_bfeipr.pdf, rozmiar pliku: 1413.97 KB)
  Pobierz