Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia materiałów dydaktycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 10 Lutego, 2021 - 15:48, kgruba

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa następujących materiałów dydaktycznych:
a) Laminowana dwustronna podkładka na biurko z mapą polityczno-fizyczną Europy - 100 sztuk
b) Wielka mapa Europy - kolorowanka rozkładana dla dzieci - 100 sztuk
c) Gra planszowa "Palcem po mapie - Europa" - 100 sztuk
d) Kolorowa mapa zdrapka – Europa - 100 sztuk
e) Puzzle do kolorowania z mapą Europy - 100 sztuk
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Laminowana dwustronna podkładka na biurko z mapą polityczno-fizyczną Europy
• Wymiary podkładki min. 60x40 cm (+/- 5 cm)
• Mapa Europy znajdująca się na podkładce wykonana w skali 1:12 000 000
• Data wydania: nie starsze niż 2018
• Na awersie podkładki znajduje się mapa polityczna, na rewersie mapa fizyczna
• Na mapie politycznej można znaleźć: podział polityczno-administracyjny Europy,
z granicami państw, stolice i najważniejsze miasta, sieć drogową, tabelkę z krótkimi opisami państw (powierzchnia, ludność) oraz flagami
• Na mapie fizycznej zaznaczone: ukształtowanie terenu z górami, szczytami, rzekami, rzekami itp., wyodrębnione kolorem krainy geograficznie, najważniejsze miasta
• Dodatkowa tabelka z wylistowanymi najwyższymi szczytami, najdłuższymi rzekami, najgłębszymi jeziorami
• Podkładka zabezpieczona jest trwałym laminatem, na którym można umieszczać swoje notatki, oznaczenia itp., używając suchościeralnych mazaków.
• Ilość – 100 sztuk

b) Wielka mapa Europy - kolorowanka rozkładana dla dzieci
• Wymiary kolorowanki po złożeniu: ok. 24,5x34,5 cm (+/- 5 cm)
• Rozkładany arkusz z mapą do kolorowania po rozłożeniu o wymiarach ok. 68 x 95 cm (+/- 5 cm)
• Oprawa: miękka
• Data wydania: nie starsze niż 2018
• Liczba stron: 16
• Mapa zawiera najsłynniejsze europejskie budowle oraz symbole i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych Europy
• Ilość – 100 sztuk

c) Gra planszowa "Palcem po mapie - Europa"
• Wydanie: nowa wersja gry wzbogacona o zdjęcia
• Zawartość: W pudełku znajduje się ok. 96 kart tematycznych oraz plansza z mapą Europy
• Rozmiar pudełka: ok. 25x25 cm (+/- 2 cm)
• Gra przeznaczona jest dla osób w wieku od 7 lat
• Liczba graczy: od 2 do 4
• Czas gry: ok 30 minut
• Gra polega na losowym wybraniu karty z opisem konkretnego miejsca i jak najszybszym odszukaniu go na mapie. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość kart.
• Ilość – 100 sztuk

d) Kolorowa mapa zdrapka - Europa
• Wymiary: ok. 70 x 50 cm (+/- 5 cm)
• Język: polski
• Mapa Zdrapka (Scratch Map)
• Mapa oprócz mapy politycznej Europy zawiera również informacje o: największych państwach (ludność, powierzchnia), największych miastach, (miasto, kraj, ludność, powierzchnia, aglomeracja), najdłuższych rzekach (nazwa, długość), największych jeziorach (nazwa, powierzchnia), największych wyspach (nazwa, kraj, powierzchnia), najwyższych szczytach w poszczególnych krajach (nazwa, wysokość)
• Mapa wykonane na białym papierze kredowym 250g.
• Każda mapa zapakowana w kartonową tubę
• Ilość – 100 sztuk

e) Puzzle do kolorowania z mapą Europy
• Wymiary: 37 x 29 cm (+/- 2 cm)
• Liczba elementów: 72
• Data wydania: nie starsze niż 2018
• Przeznaczone dla osób w wieku od 6 lat
• Puzzle przedstawiają mapę polityczną Europy obok, której znajdują się flagi wszystkich 45 europejskich krajów wraz ze stolicami
• Puzzle nie tylko można ułożyć ale również pokolorować
• Każdy zestaw puzzli jest wyposażony w podkładkę oraz planszę ułatwiającą ułożenie
• Puzzle wykonane z tektury, twarde i wytrzymałe
• Ilość – 100 sztuk

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 15:00

3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca do oferty załączy wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1)
b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu godziny
z Zamawiającym, do pomieszczenia gospodarczego BFEiPR mieszczącego się na tyłach budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 w Warszawie, do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 15:00.
c) Oferta powinna zawierać koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto
z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia (transport, etc.).
d) Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu.
f) Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

4. Kryteria oceny ofert: cena 100%

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty – 100 % maksymalnie – 100 pkt

cena najniższej oferty
Liczba punktów = --------------------------------------- x 100
cena badanej oferty

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną za pomocą ww. wzoru.

7. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia: 17.02.2021 r.

8. Warunki zmiany umowy: Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

9. Oferenci na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego zawiera klauzulę informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

11. Ofertę prosimy przesłać na adres:
• Mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl (w tym wypadku proszę zwrócić się
o potwierdzenie wpływu oferty)
• Adres pocztowy:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa z dopiskiem „Oferta na materiały dydaktyczne dla Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa” (liczy się data stempla pocztowego).
W przypadku wysyłki oferty pocztą, Oferent jest zobligowany do poinformowania Zamawiającego o wysłaniu oferty w terminie do dnia 17.02.2021 r.
Sekretariat Biura czynny jest w godzinach 8:00 – 16:00.
W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert pocztą elektroniczną.
Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Katarzyna Gruba tel. (+48) 22 443 03 69.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 297.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx, rozmiar pliku: 40.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie.docx, rozmiar pliku: 39.62 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_kaluzula_informacyjna.docx, rozmiar pliku: 66.22 KB)
  Pobierz