Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

ZAPYTANIE OFERTOWE

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 15 Marca, 2010 - 14:58, admin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji międzynarodowego projektu finansowanego z Programu IINTERREG IVC pn. „I-SPEED - Polityki Społeczeństwa Informacyjnego w Zrównoważonym Rozwoju Ekonomicznym Europy”

W związku z realizacją przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy projektu finansowanego z Programu IINTERREG IVC pn. „I-SPEED - Polityki Społeczeństwa Informacyjnego w Zrównoważonym Rozwoju Ekonomicznym Europy” zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji międzynarodowego w/w projektu:

 1) matryca elektronicznego biuletynu w formacie umożliwiającym jego druk oraz swobodne umieszczanie tytułów, tekstu i elementów graficznych (zdjęć, rysunków, schematów itp.), zmniejszanie/ zwiększanie ilości stron (możliwość edycji w programie Microsoft Office Publisher), z logo Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (eng), logo programu INTERREG IVC, logo projektu

2) projekt slajdów multimedialnych z wizualizacjami (np. schematy organizacyjne, relacje przyczynowo-skutkowe, przedstawianie wydarzeń na osi czasu); slajd wprowadzający, kończący i dla merytorycznej zawartości, z logo Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (eng), logo programu INTERREG IVC, logo projektu, logo Miasta Stołecznego – Europejska Stolica Kultury (eng)

3) roll-up promujący projekt (nazwa projektu w języku polskim, adres strony internetowej www.ispeed.eu) oraz logo Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (pl), logo INTERREG IVC, logo projektu, logo Miasta Stołecznego – Europejska Stolica Kultury (eng)

Termin realizacji zapytania ofertowego: 21.03.2010

Uwagi:
1. Usługa musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów unijnych finansowanych w ramach Programu INTERREG IVC
2. Zamawiający wraz z zapytaniem przekaże logotypy, które mają zostać umieszczone na materiałach (logo Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu INTERREG IVC, projektu „I-SPEED”, Urzędu M. St. Warszawa)
3. Wraz z odpowiedzią na pytanie proszę podać szacowany czas wykonania usługi po ewentualnym wyłonieniu Państwa firmy do realizacji zamówienia
4. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655,z późn. zm.)

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich, pl. Defilad 1, skr. poczt. 5, 00-901 Warszawa 134,
Faxem na numer: 022 656 63 38 (z dopiskiem Karolina Iwińska)
lub pocztą elektroniczną na adres: k.iwinska@um.warszawa.pl