Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapraszamy osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 25 Lipca, 2014 - 12:01, agrabias

Zapraszamy osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże

Zapraszamy osoby bezrobotne, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące na obszarze miasta st. Warszawa na bezpłatne szkolenia w standardzie VCC oraz trzymiesięczne staże.

Zapewniamy dodatek szkoleniowy oraz stypendium stażowe.

PUNKTY KONSULTACYJNE:
- Dzielnica Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa – Pan Bartłomiej Socha pokój 414.
- Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa – Pani Bogna Supińska pokój 237;
- Szczegółowe informacje na stronie:
http://projekty.syntea.pl/nowy-zawod-nowa-szansa/

Projekt „Nowy zawód nową szansą” realizowany jest w terminie od w terminie od 1 stycznia 2014 do końca maja 2015 roku przez Syntea SA w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz Urzędem Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawa.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 100 osób, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawa.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

  • Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia.
  • Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu motywacji, poruszaniu się po rynku pracy, radzeniu sobie ze stresem.
  • Kursów zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Florysta, Grafik komputerowy, Logistyk/spedytor, Opiekun dziecięcy, Opiekun osób starszych, Organizator ruchu turystycznego, Pracownik obsługi biurowej, Projektant baz danych, Projektant stron internetowych, Sekretarka, Telemarketer, Monter suchej zabudowy.
  • 3-miesiecznych staży zawodowych, za które każdy uczestnik otrzyma stypendium.
  • Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie każdemu uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie,  proszone są o kontakt z jednym z punktów konsultacyjnych do dnia 11 sierpnia 2014r.

Projekt „Nowy zawód – nową szansą” realizowany w ramach priorytetu VIII POKL, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.