Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Zapraszamy osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 25 Lipca, 2014 - 12:01, agrabias

Zapraszamy osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże

Zapraszamy osoby bezrobotne, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące na obszarze miasta st. Warszawa na bezpłatne szkolenia w standardzie VCC oraz trzymiesięczne staże.

Zapewniamy dodatek szkoleniowy oraz stypendium stażowe.

PUNKTY KONSULTACYJNE:
- Dzielnica Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa – Pan Bartłomiej Socha pokój 414.
- Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa – Pani Bogna Supińska pokój 237;
- Szczegółowe informacje na stronie:
http://projekty.syntea.pl/nowy-zawod-nowa-szansa/

Projekt „Nowy zawód nową szansą” realizowany jest w terminie od w terminie od 1 stycznia 2014 do końca maja 2015 roku przez Syntea SA w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz Urzędem Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawa.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 100 osób, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawa.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

  • Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia.
  • Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu motywacji, poruszaniu się po rynku pracy, radzeniu sobie ze stresem.
  • Kursów zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Florysta, Grafik komputerowy, Logistyk/spedytor, Opiekun dziecięcy, Opiekun osób starszych, Organizator ruchu turystycznego, Pracownik obsługi biurowej, Projektant baz danych, Projektant stron internetowych, Sekretarka, Telemarketer, Monter suchej zabudowy.
  • 3-miesiecznych staży zawodowych, za które każdy uczestnik otrzyma stypendium.
  • Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie każdemu uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie,  proszone są o kontakt z jednym z punktów konsultacyjnych do dnia 11 sierpnia 2014r.

Projekt „Nowy zawód – nową szansą” realizowany w ramach priorytetu VIII POKL, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.