Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wyniki zapytania ofertowego dot. wykonania puzzli

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 23 Listopada, 2018 - 13:26, j.kuczynska

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa i adres Zamawiającego    Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Przedmiot zamówienia :Przygotowanie, wydruk, wycięcie i dostarczenie 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Polski i 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Unii Europejskiej na potrzeby działań o charakterze edukacyjno-dydaktycznym. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i prowadzonego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
Tryb postępowania    Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano :PortaArt Jarosław Jóźwiak
Uzasadnienie wyboru oferty    Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał największą punktację, biorąc pod uwagę kryterium ceny.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 213.55 KB)
    Pobierz