Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki zapytania ofertowego dot. wykonania koszulek z nadrukiem

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 14 Sierpnia, 2019 - 13:15, kgruba
Sporządził: Katarzyna Gruba

 Wyniki zapytania ofertowego dot.  przygotowania, wykonania i dostarczenia koszulek  z logotypem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie koszulek
z logotypem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

 

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

ORFI Jarosław Fiok

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał najwyższą punktację, biorąc pod uwagę kryterium ceny 100%.  

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 253.57 KB)
    Pobierz