Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2019 - 11:03, kgruba
Sporządził: Olszewska Joanna

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia 

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Tryb postępowania 

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano 

KRYNOS – Paweł Jabłecki

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta  KRYNOS – Paweł Jabłecki spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium, oceny ofert.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 241.09 KB)
    Pobierz