Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2019 - 11:03, kgruba
Sporządził: Olszewska Joanna

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia 

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Tryb postępowania 

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano 

KRYNOS – Paweł Jabłecki

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta  KRYNOS – Paweł Jabłecki spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium, oceny ofert.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 241.09 KB)
    Pobierz