Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki - opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla dwóch projektów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 18 Lutego, 2019 - 11:09, bgolab

Wyniki zapytania ofertowego dot. opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla dwóch projektów:

I. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, 

II. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert: 

1. Lotna Anita Kamila Sochacka

2. APLAN MEDIA Sp. z o.o.

3. Allegro Brand Experience Agency

4. Magdalena Paszewska Longstory

5. Arp Studio s.c. / Andrzej Gmitrzuk

6. Hard & Smart Sp. z o.o.

7. VIS–MEDIA s.c.

8. Konsorcjum osób fizycznych Michał Bojara - Dominika Raczkowska

9. Arfa S.C., B. Szczygieł, R. Wachowicz 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

cena brutto oferty - 30% (max 30 pkt),

wstępna propozycja koncepcji logo projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” opracowana przez Oferenta – 35% (max 35 pkt),

wstępna propozycja koncepcji logo projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” opracowana przez Oferenta – 35% (max 35 pkt), 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Lotna Anita Kamila Sochacka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wyniki zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 145.53 KB)
    Pobierz