Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytanie ofertowe na organizację spotkań networkingowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 12 Marca, 2019 - 09:08, jkrzyzanowski

Przedmiotem zapytania ofertowego była organizacja cyklu minimum 12 bezpłatnych spotkań sieciujących z cyklu #Net_Smolna dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Warszawy i okolic z zakresu współczesnych trendów związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

W oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym zamówienie zostanie udzielone firmie StartGO! Patrycja Załuska.

Oferta firmy StartGO! Patrycja Załuska uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów za spełnienie wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Oferta w najwyższym stopniu odzwierciedla wymogi postawione w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 335.65 KB)
    Pobierz