Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego - reedukacja

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Września, 2019 - 11:14, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 28.08.2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

 

- CE LINGUA SP. Z O.O., os. Bochaterów Września 1A/C 31-620 Kraków;

 

- Open Education Group  Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% liczba godzin, 40% doświadczenie wykonawcy, 10% doświadczenie w projektach UE), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Open Education Group  Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 461.59 KB)
    Pobierz