Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego - reedukacja

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Września, 2019 - 11:14, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 28.08.2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

 

- CE LINGUA SP. Z O.O., os. Bochaterów Września 1A/C 31-620 Kraków;

 

- Open Education Group  Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% liczba godzin, 40% doświadczenie wykonawcy, 10% doświadczenie w projektach UE), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Open Education Group  Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 461.59 KB)
    Pobierz