Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego nr 13/LSW/2018 - Kadry i płace

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 8 Maja, 2018 - 14:53, bgolab

Wynik zapytania ofertowego nr 13/LSW/2018 - Kadry i płace

Wynik zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Kadry i płace" (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. Kadr i płac”.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:  Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa . Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_07.05.2018.pdf, rozmiar pliku: 93.4 KB)
    Pobierz