Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów #Trendy_Smolna

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 4 Września, 2018 - 14:24, jkrzyzanowski

Wynik postępowania na przygotowanie i przeprowadzenie spotkań #TrendySmolna mających na celu inspirowanie i wskazywanie trendów w zakresie nowych technologii, branży kreatywnej i lifescience.

Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 7 sierpnia 2018 r., dot. przygotowania i przeprowadzenia spotkań #TrendySmolna mających na celu inspirowanie i wskazywanie trendów w zakresie nowych technologii, branży kreatywnej i lifescience wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto oferty - 40% (max. 40 pkt),
- program spotkań - 20% (max. 20 pkt),
- doświadczenie panelistów/mówców - 20% (max. 20 pkt)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: s360 Młynarski Dziubecka sp. j.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_zapytania.pdf, rozmiar pliku: 312.08 KB)
    Pobierz