Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów #Trendy_Smolna

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 4 Września, 2018 - 14:24, jkrzyzanowski

Wynik postępowania na przygotowanie i przeprowadzenie spotkań #TrendySmolna mających na celu inspirowanie i wskazywanie trendów w zakresie nowych technologii, branży kreatywnej i lifescience.

Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 7 sierpnia 2018 r., dot. przygotowania i przeprowadzenia spotkań #TrendySmolna mających na celu inspirowanie i wskazywanie trendów w zakresie nowych technologii, branży kreatywnej i lifescience wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto oferty - 40% (max. 40 pkt),
- program spotkań - 20% (max. 20 pkt),
- doświadczenie panelistów/mówców - 20% (max. 20 pkt)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: s360 Młynarski Dziubecka sp. j.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_zapytania.pdf, rozmiar pliku: 312.08 KB)
    Pobierz