Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego na organizację spotkań sieciujących...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 25 Lutego, 2020 - 13:59, jkrzyzanowski

Wynik zapytania ofertowego na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

Wynik zapytania ofertowego z dnia 3 lutego 2019r. dot. przygotowania i przeprowadzenia cyklu spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna, bezpłatnych dla uczestników.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 40%, Koncepcja organizacji szkoleń - 20%, Doświadczenie oferenta - 20%, Koncepcja promocji szkoleń - 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: net_smolna_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofery.pdf, rozmiar pliku: 360.73 KB)
    Pobierz