Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego na organizację spotkań sieciujących...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 25 Lutego, 2020 - 13:59, jkrzyzanowski

Wynik zapytania ofertowego na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

Wynik zapytania ofertowego z dnia 3 lutego 2019r. dot. przygotowania i przeprowadzenia cyklu spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna, bezpłatnych dla uczestników.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 40%, Koncepcja organizacji szkoleń - 20%, Doświadczenie oferenta - 20%, Koncepcja promocji szkoleń - 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: net_smolna_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofery.pdf, rozmiar pliku: 360.73 KB)
    Pobierz