Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego - logopeda

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 8 Kwietnia, 2019 - 09:59, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 19.03.2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć/terapii z logopedii dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat - uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

-Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% liczba godzin, 40% staż pracy/doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 419 KB)
    Pobierz