Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot.organizacji i koordynacji imprezy plenerowej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Sierpnia, 2018 - 08:27, j.kuczynska

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja i koordynacja dwudniowej imprezy plenerowej pn. „Europa zmienia metropolię warszawską”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 września 2018 roku na terenie Skweru I Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP w zw. z art. 6a Ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

EVENT TOTAL MARCIN PIETRZYK

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał największą punktację.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: informacja_o_wyborze_z_podpisem.pdf, rozmiar pliku: 477.24 KB)
    Pobierz