Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. zaprojektowania i wykonania tablic

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 11 Października, 2018 - 12:16, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Zaprojektowanie, wykonanie oraz umieszczenie naklejki/folii na istniejącej tablicy informacyjnej, wykonanej ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo, dla projektu pn. Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy.

a) Zaprojektowanie, wykonanie oraz umieszczenie naklejki/folii na istniejącej tablicy informacyjnej, wykonanej ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo, dla projektu pn. Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali  widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st.  Warszawy.
b)    Demontaż dotychczasowej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanej z białego, nieprzezroczystego tworzywa sztucznego tj. szkła akrylowego (tzw. pleksi) dla projektu pn. Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów  kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali  widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st.  Warszawy.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Zaprojektowanie i wykonanie oraz umieszczenie naklejki/folii na jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo, wykonanej z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne, informacje na białym tle, zabezpieczoną podwójną warstwą lakieru zabezpieczającego, na ścianie budynku Teatru Powszechnego w Warszawie.
 • Demontaż dotychczasowej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanej z białego, nieprzezroczystego tworzywa sztucznego tj. szkła akrylowego (tzw. pleksi) z wykorzystaniem istniejących kołków dystansowych na ścianie wewnątrz budynku PKiN (w holu głównym Teatru Dramatycznego w Warszawie).
 • Tablica pamiątkowa oraz naklejka/folia powinny być wykonane zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejki/folii z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu.

 

Tablica pamiątkowa oraz naklejka/folia powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
  • Ø znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  • Ø znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
  • Ø flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Ø adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

 

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.09.2018 na kwotę 823.00 zł netto co stanowi równowartość 190,87 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 1.10.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)      wrzeciono48@wp.pl

b)      kontakt@fleszstudio.net

c)       biuro@tablitekpro.pl

d)      biuro@studioprinter.pl

e)      kontakt@szyldy-reklamowe.com.pl

f)       biuro@tabliceunijne.info

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów (właściwe podkreślić). 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)      Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R. Czagowiec -  oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 1.10.2018 r.,

b)      3R Agencja Reklamowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 8.10.2018 r.

c)       KMK Group - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 9.10.2018 r,

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

Pracownia Szyldów i Reklam s.c T.Buśkiewicz, R. Czagowiec

100,00

100,00

2

3R Agencja Reklamowa

60,71

 60,71

3

KMK Group

56,67       

 56,67

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone Pracowni Szyldów i Reklam T. Buśkiewicz, R. Czagowiec 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 112.2 KB)
  Pobierz