Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. Warsztatów kompetencji op-wych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 21 Listopada, 2018 - 12:50, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Warsztatów kompetencji opiekuńczo - wychowawczych dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

 

- Prywatny Gabinet Psychologiczny Usługi Psychologiczne i Psychoedukacja Jadwiga Wędzina;

 

- Centrum Psychologiczne „Widnokrąg Anna Wierzbicka".

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% liczba godzin, 40% doświadczenie Wykonawcy, 10% doświadczenie w projektach UE), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Prywatny Gabinet Psychologiczny Usługi Psychologiczne i Psychoedukacja Jadwiga Wędzina. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 104.32 KB)
    Pobierz