Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. puzzli oraz plansz edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Sierpnia, 2018 - 14:37, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa puzzli wielkoformatowych oraz plansz edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

 Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa puzzli wielkoformatowych oraz plansz edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014  - 2020.

Specyfikacja:

1)              Puzzli wielkoformatowych

 • Format: 100 x 150 cm
 • Ilość: 3 sztuki po 24 – 30 elementów (3 różne projekty graficzne)
 • Materiał: tablica PCV z nadrukiem bezpośrednio na niej. Materiał, z którego wykonane zostaną puzzle jak

           i nadruk na nim ma być trwały, odporny na zabrudzenie i zniszczenie.

 • Grubość: nie mniej niż 5 mm
 • Nadruk: pełen kolor 4+0
 • Zbiorcze opakowanie dla każdego zestawu puzzli umożliwiające transport

 

2)              Plansz edukacyjnych – 2 projekty graficzne

 • Format : A0
 • Nadruk: pełen kolor 4+0
 • Materiał: płyta PCV zadrukowana drukiem UV i zalaminowana specjalnym laminatem do pisania

           markerem

 • Grubość: nie mniej niż 5 mm
 • Ilość: 2 szt. (2 różne projekty graficzne)
 • Opakowanie z uchwytem do noszenia
 • Naklejka na pokrowcu pełen kolor 4+0

 

Na materiałach zamieszczone zostaną:

1)              Zestaw logo:

 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz

odwołania do Programu Regionalnego,

 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii

Europejskiej,

 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

2)              logotyp m.st. Warszawy: zakochaj się w Warszawie

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.07.2018 na kwotę 4 520,50 zł netto co stanowi równowartość 1 048,31 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 1.08.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)      kontakt@megapuzzle.pl

b)       biuro@puzzlereklamowe.pl

c)       kontakt@d-print.pl

d)       stcdruk@gmail.com

e)      biuro@drukuvwarszawa.pl

 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/). 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)       D-Print.pl -  Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)       Mega Puzzle - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)       PortaArt Jarosław Jóźwiak - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)       Shark Design – Oferta nie spełniła kryteriów formalnych: nie przesłano wymaganego oświadczenia,

e)       STC Druk – Oferta nie spełniła kryteriów formalnych: zakres oferty był niezgodny z zapytaniem ofertowym,

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

D-Print.pl

100,00

100,00

2

Mega Puzzle

87,25

87,25

3

PortaArt Jarosław Jóźwiak

         65,59

          65,59

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

a)       Shark Design – oferta nie spełniła kryteriów formalnych – brak wymaganego oświadczenia

b)       STC Druk – oferta nie spełniła kryteriów formalnych – oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: D-print.pl 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 85.97 KB)
  Pobierz