Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. puzzli oraz plansz edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Sierpnia, 2018 - 14:37, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa puzzli wielkoformatowych oraz plansz edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

 Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa puzzli wielkoformatowych oraz plansz edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014  - 2020.

Specyfikacja:

1)              Puzzli wielkoformatowych

 • Format: 100 x 150 cm
 • Ilość: 3 sztuki po 24 – 30 elementów (3 różne projekty graficzne)
 • Materiał: tablica PCV z nadrukiem bezpośrednio na niej. Materiał, z którego wykonane zostaną puzzle jak

           i nadruk na nim ma być trwały, odporny na zabrudzenie i zniszczenie.

 • Grubość: nie mniej niż 5 mm
 • Nadruk: pełen kolor 4+0
 • Zbiorcze opakowanie dla każdego zestawu puzzli umożliwiające transport

 

2)              Plansz edukacyjnych – 2 projekty graficzne

 • Format : A0
 • Nadruk: pełen kolor 4+0
 • Materiał: płyta PCV zadrukowana drukiem UV i zalaminowana specjalnym laminatem do pisania

           markerem

 • Grubość: nie mniej niż 5 mm
 • Ilość: 2 szt. (2 różne projekty graficzne)
 • Opakowanie z uchwytem do noszenia
 • Naklejka na pokrowcu pełen kolor 4+0

 

Na materiałach zamieszczone zostaną:

1)              Zestaw logo:

 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz

odwołania do Programu Regionalnego,

 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii

Europejskiej,

 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

2)              logotyp m.st. Warszawy: zakochaj się w Warszawie

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.07.2018 na kwotę 4 520,50 zł netto co stanowi równowartość 1 048,31 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 1.08.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)      kontakt@megapuzzle.pl

b)       biuro@puzzlereklamowe.pl

c)       kontakt@d-print.pl

d)       stcdruk@gmail.com

e)      biuro@drukuvwarszawa.pl

 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/). 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)       D-Print.pl -  Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)       Mega Puzzle - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)       PortaArt Jarosław Jóźwiak - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)       Shark Design – Oferta nie spełniła kryteriów formalnych: nie przesłano wymaganego oświadczenia,

e)       STC Druk – Oferta nie spełniła kryteriów formalnych: zakres oferty był niezgodny z zapytaniem ofertowym,

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

D-Print.pl

100,00

100,00

2

Mega Puzzle

87,25

87,25

3

PortaArt Jarosław Jóźwiak

         65,59

          65,59

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

a)       Shark Design – oferta nie spełniła kryteriów formalnych – brak wymaganego oświadczenia

b)       STC Druk – oferta nie spełniła kryteriów formalnych – oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: D-print.pl 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 85.97 KB)
  Pobierz