Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 6 warsztatów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 24 Kwietnia, 2018 - 08:51, agrabias
Sporządził: Lidia Janicka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie 6 warsztatów, poświęconych następującej tematyce:   

  • „Efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych i mediów społecznościowych w biznesie” (2 warsztaty);
  • „Strategia budowania wizerunku marki/firmy” (2 warsztaty);
  • „Sztuka wystąpień publicznych” (2 warsztaty).

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał największą punktację, biorąc pod uwagę kryterium ceny, programu warsztatów i referencji.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 275.3 KB)
    Pobierz