Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. dwóch tablic informacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 8 Października, 2019 - 10:01, lzelazowska
Sporządził: Aneta Trzaskowska

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych, jednostronnych, zgodnie ze wzorem podanym w Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, o wymiarach 80 cm x 120 cm. Każda z dwóch tablic wykonana z jednego kawałka materiału (stal ocynkowana, malowana proszkowo), odpornego na warunki atmosferyczne, informacje umieszczone na białym tle.

2)    Zabezpieczenie tablic podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego.

3)    Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.

4)    Sposób montażu:

a)    Zaprojektowanie i wykonanie montażu jednej tablicy na metalowym stelażu, przy czym dolna krawędź tablicy powinna być na wysokości 2,3 metra nad ziemią. Stelaż wyposażony w betonowe stopy, których waga i wielkość powinna być dopasowana do wielkości tablicy. Stelaż wraz ze stopami ma zapewnić stabilność a także mobilność tablicy informacyjnej.

b)    Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji oraz mocowania jednej tablicy do metalowej bramy w części nieotwieranej.

5)    Dostawa i montaż tablic informacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Praga-Północ)

Każda tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

a) nazwę beneficjenta,

b) tytuł projektu,

c) cel projektu,

d) zestaw logo:

 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

e) Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

1) Europejska Agencja Promocji Regionalnej, Ryszard Czaja – oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym ze względu na brak montażu oraz konstrukcji,

2)  Vision Krystyna Trawczyńska – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

3) Pracownia Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

4)  3 R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

100,00%

100

2

3 R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś 

73,68 %

73,68

3

Vision Krystyna Trawczyńska 

29,17 %

29,17

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

 Europejska Agencja Promocji Regionalnej, Ryszard Czaja 

Uzasadnienie: oferta nie spełnia wymagań określonych w przedmiocie zamówienia ze względu na brak możliwości wykonania montażu oraz konstrukcji tablic.

 

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone:

Pracowni Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec  

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze
  (plik: informacja_o_wyborze_rewitalizacja_tkanki_mieszkaniowej_.pdf, rozmiar pliku: 109.29 KB)
  Pobierz