Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania ofert. na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 13 Kwietnia, 2018 - 15:13, pszczesna

W dniu 27.03.18 r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w tym jednostek organizacyjnych, związanych z rewitalizacją oraz partnerów społecznych, z zakresu kompetencji psychospołecznych potrzebnych do pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami i przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych  Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 119.09 KB)
    Pobierz