Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania ofert. na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 13 Kwietnia, 2018 - 15:13, pszczesna

W dniu 27.03.18 r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w tym jednostek organizacyjnych, związanych z rewitalizacją oraz partnerów społecznych, z zakresu kompetencji psychospołecznych potrzebnych do pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami i przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych  Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 119.09 KB)
    Pobierz