Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania na wykonanie raportu dot. działania jednostek naukowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 19 Lipca, 2019 - 08:24, jkrzyzanowski

 

 Zamawiający (m.st. Warszawa) kierując się kryteriami oceny oferty (cena – 50%, doświadczenie i kwalifikacje oferenta – 20%, koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia - 30%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Politechnice Warszawskiej - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Oferta uzyskała pozytywny wynik  i spełniła wymagania postawione w zapytaniu ofertowym. Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wybor_oferty.pdf, rozmiar pliku: 264 KB)
    Pobierz